Informace č.: 86 – 2022 (Projednávání příspěvku na mobilitu a výchovné v PSP ČR)

18. 10. 2022

Vážení přátelé,

informujeme vás o tom, jak probíhá schvalování novely zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a dále, jak probíhá jednání poslanců ve věci návrhu novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a to konkrétně o výchovném u příjemců invalidního důchodu. Oba zákony byly projednány v pátek 17. 10. 2022 ve druhém čtení a byly načteny pozměňovací návrhy.

U zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením vláda navrhuje zvýšit příspěvek na mobilitu na 900,- Kč měsíčně a zvýšit příspěvek na schodišťovou plošinu o 100 000,- Kč. K příspěvku na mobilitu byly načteny pozměňovací návrhy poslankyň a poslanců, které navrhují zvýšit příspěvek na mobilitu až do výše 2200,- Kč měsíčně. Tady zřejmě vládní koalice uhájí oněch 900,- Kč měsíčně. Dále byl panem poslancem Vítem Kaňkovským navržen pozměňovací návrh, který prosadila NRZP ČR, a to zvýšení příspěvku na mobilitu u lidí, kteří používají oxygenerátor, případně jiný přístroj na plicní ventilaci, a to zvýšení příspěvku na mobilitu o další 2000,- Kč měsíčně. Takže tito lidé by mohli pobírat celkem částku 2900,- Kč měsíčně. Na tomto pozměňovacím návrhu je shoda i s opozicí.

Ve středu 19. 10. 2022 bude pozměňovací návrhy projednávat ještě jednou Výbor pro sociální politiku a pravděpodobně by v příštím týdnu měla Poslanecká sněmovna zákon schválit a postoupit jej k projednání Senátu. Změna zákona by mohla platit od 1. listopadu, pokud se stihne projednat zákon v Senátu včas, podepíše jej pan prezident a vyjde do konce měsíce ve Sbírce zákonů. Pokud se to nestihne, tak by platnost byla asi o měsíc posunuta. Již dnes vás upozorňujeme, že každý, kdo má zapůjčený oxygenerátor nebo přístroj na plicní ventilaci, musí si u své zdravotní pojišťovny vyžádat potvrzení, že mu byl přístroj zapůjčen. Bez tohoto dokladu nebude moci být příspěvek ve výši 2000,- Kč vyplácen. Proto již dnes na to myslete a oslovte vaše zdravotní pojišťovny.

Pokud jde o novelu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, byl ve druhém čtení načten pozměňovací návrh, který stanoví, že nárok na výchovné mají i rodiče, kteří vychovali dítě do 18 let a pobírají i po dovršení věku 65 let invalidní důchod, protože je pro ně výhodnější. Pozměňovací návrh zpracovalo MPSV ČR, a to na základě podnětu NRZP ČR. Návrh podal v Poslanecké sněmovně opět pan poslanec Vít Kaňkovský. Na tomto pozměňovacím návrhu je také shoda politických stran a měl by být schválen pravděpodobně do konce měsíce října. U tohoto zákona není takový spěch, protože výchovné bude vypláceno až od 1. ledna 2023.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit