Informace č.: 72 – 2022 (Milostivé léto II.)

31. 8. 2022

Vážení přátelé,

od 1. 9. 2022 začíná druhé kolo tzv. Milostivého léta.

Bude probíhat opět po dobu 3 měsíců, tedy do 30. 11. 2022. V tomto období mohou lidé uhradit své dluhy vůči státu, a to pouze zaplacením jistiny dluhu a nákladů exekuce. Jedná se o dluhy u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem např. u ČEZ, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, dopravních podniků a podobně. Využít tento institut nelze u dluhů, které se řeší v rámci správní a daňové exekuce, které využívá např. finanční úřad, celní úřad nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Možnost uhradit dluhy v rámci Milostivého léta se vztahuje pouze na dluhy vymáhané v exekucích, které byly zahájeny před 28. 10. 2021.

Změna oproti loňskému roku je ve zvýšení paušální náhrady nákladů exekuce, a to z 908 Kč na 1.815 Kč. Nově se také zkracuje lhůta pro odpověď exekutora, a to z 30 na 15 dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi Milostivé léto prodlouží. Pokud dlužník žádost podá do poloviny listopadu a exekutor nestačí včas odpovědět, prodlouží se o dobu zpoždění termín na zaplacení.

Dlužník musí exekutora písemně kontaktovat a v podané žádosti ho informovat o tom, že v tomto řízení využívá tzv. Milostivého léta dle zákona č. 286/2021 Sb. Žádost lze podat nejdříve 1. 9. 2022. V žádosti by dlužník měl požádat o sdělení aktuální výše dlužné částky tzv. jistiny, kterou má uhradit. Jistinou je původní dluh bez příslušenství (úroky, penále, náklady soudního řízení, odměna advokáta, náklady exekuce). Dále by měl uvést, kam chce informaci o nesplacené jistině poslat. Žádost lze poslat e-mailem, který musí být opatřen elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo doporučeným dopisem. Částku nesplacené jistiny a odměnu exekutorovi je pak třeba během tohoto 3 měsíčního období uhradit. Při platbě uvede dlužník do zprávy pro příjemce, že se jedná o Milostivé léto a variabilní symbol vyplní dle informace od exekutora. Vzor žádosti lze nalézt na webových stránkách Člověka v tísni o.p.s. https://www.jakprezitdluhy.cz/help-linka-770-600-800/vzory-dokumentu

K akci se od 1. 9. 2022 připojují také soukromé subjekty, jako např. Air Bank, Home Credit, Česká spořitelna a další. Podmínky je třeba si ověřit u konkrétní instituce.

Informaci zpracovala poradkyně NRZP ČR paní Mgr. Eva Pernicová.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit