Informace č.: 65 – 2022 (Připomínky NRZP ČR k zákonu č. 329/2011 Sb.)

11. 8. 2022

Vážení přátelé,

děkujeme vám za vaše podněty k novele návrhu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. NRZP ČR uplatnila řadu pozměňovacích návrhů, které jsme odeslali na MPSV ČR. V odkaze pod textem vám posíláme naše připomínky, tak abyste se s nimi mohli seznámit a zároveň, abyste je mohli případně podpořit svým dopisem na MPSV ČR, a to nejlépe přímo do rukou pana ministra Mariána Jurečky.

Zásadní připomínkou bylo navýšení příspěvku na mobilitu z navržených 900,- korun na 2000,- korun. V textu připomínek najdete odůvodnění, které můžete také použít. Dále jsme navrhli zvýšit příspěvek na instalaci schodišťových plošin o 100 000,- korun na celkovou částku 600 000,- korun. Velmi zásadní je připomínka, která upravuje příspěvek na mobilitu u osob, které používají déle jak 12 hodin denně domácí plicní ventilaci. To znamená oxygenerátory. Navrhujeme, aby příspěvek na mobilitu u těchto lidí činil celkem 4000,- korun měsíčně. Uvědomujeme si, že prosazení výše uvedených návrhů bude velmi obtížné, a proto budeme rádi, když budete psát podpůrné dopisy k těmto návrhům, a to jak na MPSV ČR, tak také poslancům Poslanecké sněmovny, kteří budou v konečné fázi o novele zákona rozhodovat.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona č. 329/2011 Sb., kterým se mění zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit