Informace č.: 63 – 2022 (Návštěva zámku Zákupy)

8. 8. 2022

Vážení přátelé,

v rámci dlouhodobého projektu NRZP ČR, společně s Národním památkovým ústavem, organizujeme další ročník akce „Památky bez bariér“.  Cílem je nabídnout speciální příležitost pro zdravotně hendikepované, navštívit vybrané kulturní památky se zvláštním organizačním přizpůsobením se jejich specifickým potřebám a se zaměřením prohlídek na různé typy zdravotního postižení (tělesně, sluchově, zrakově apod.). Letos jsme již takto uspořádali návštěvu zámecké zahrady v Kroměříži.

Pokračování společného projektu se uskuteční 12. září 2022, kdy navštívíme památkově chráněný objekt Zámek Zákupy. Toho dne bude další zámecký den bez bariér, i když tentokrát všechny bariéry nedokážeme odstranit. Společně s Národním památkovým ústavem, společností Altech a dalšími subjekty budou zpřístupněny interiéry zámku Zákupy pro návštěvníky se zdravotním postižením (držitelé průkazů TP, ZTP/P a ZTP) ZDARMA (platí jak pro zdravotně postižené, tak pro jejich asistenty).

V rámci dne mobility nabízíme následující prohlídku –  její rozsah a obsah bude přizpůsoben objednaným klientům ve spolupráci s koordinátorkou:

Prohlídkový okruh → Zámek za Františka Josefa I.  – prohlídka vede místnostmi v severním a západním křídle druhého patra, které mají dochovanou původní výzdobu z 2. poloviny 19. století a jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem atd.  Výklad průvodce je zaměřen na období, kdy zákupský zámek patřil císaři Františku Josefovi I., který jej sám navštěvoval a zároveň i propůjčoval k letním pobytům svým blízkým příbuzným (např. svému synovi korunnímu princi Rudolfovi či své švagrové arcivévodkyni Marii Tereze z Braganzy).  Součástí okruhu bude prohlídka historické zámecké kuchyně v přízemí zámku.

Prohlídka je vhodná pro osoby se všemi typy zdravotního postižení:

– pro osoby s pohybovým hendikepem a vozíčkáře (viz upozornění)

– vhodné pro osoby se zrakovým hendikepem (klienti si budou moci osahat některé vystavené exponáty)

– vhodné pro osoby s vadou sluchu – PODMÍNKOU je zajištění překladatele do znakové řeči ze strany klientů a organizací

 

Zahájení prohlídek na nádvoří zámku.

Čas prohlídek: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00h (pro vozíčkáře rezervace prohlídky v liché časy – max.: 8 vozíčkářů nebo osob s pohybovým hendikepem a doprovod, v ostatních případech do 25 osob včetně doprovodu). Doba trvání max. 60 minut.

Pro všechny návštěvníky je volně přístupná barokní zahrada a anglický park, pro vozíčkáře, kočárky je zajištěna nájezdová rampa.

Zámek poskytuje průvodce v českém jazyce a vstup pro registrované návštěvníky a jejich doprovod zdarma. Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny.

Parkování

Pod zámkem je velké nehlídané parkoviště.

Rezervace účastníků

Kapacita prohlídek je omezená, proto je můžeme garantovat pouze do vyčerpání provozovatelem stanovených limitů. Proto všem doporučujeme, aby se předem registrovali na následujících kontaktech:

Kontaktní osoba za NRZP Libereckého kraje Marcela Ježková: + 420 736 751 207, rezervace emailem na: liberec@nrzp.cz . Při rezervaci uveďte informaci o druhu a počtu ZTP, ZTP/P, počet asistentů a další doprovodné osoby, případně jiné potřebné informace a požadavky, apod.   Kontaktní osoba za správu objektu: Mgr. Vladimír Tregl:  +420 602 698 367.

Vážení přátelé, dovolujeme si vás upozornit, že NRZP ČR ani NPÚ nezajišťují dopravu účastníků a žádné občerstvení na místě.

Upozornění: prohlídka zámeckého okruhu není bezbariérová.  Historické interiéry se nacházejí ve 2. patře. V případě zájmu vozíčkářů o návštěvu je nutný vlastní doprovod, prohlídku absolvovat na svém mechanickém vozíku. Zaměstnanci SZ Zákupy pomohou vynést vozík do 2. patra a na konci prohlídky zase snést do přízemí. V případě klientů, kteří nebudou moci přesednout na mechanický vozík, nebo nebude ve fyzických možnostech zaměstnanců klienta vynést, bude zde k dispozici schodolez a dále schodolez  Public  pro elektrické a mechanické vozíky s obsluhou doprovodné osoby. Maximální kapacita vozíčkářů v rámci jedné prohlídky: 8 vozíčkářů + 8 asistentů.

Toalety: nejsou bezbariérové, pro vozíky je přístupný pouze prostor před toaletami s umyvadly, použití toalety pouze za pomoci asistentů.

Vážení přátelé, věřím, že nabídka návštěvy zámku Zákupy vás zaujme a rádi přijedete.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit