Informace č.: 52 – 2022 (Informace o dotacích na sociální služby)

24. 6. 2022

Vážení přátelé,

ve středu 22. 6. 2022 jednal Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny o dotacích na sociální služby v roce 2022. Jak jsme vás již informovali, došlo k výraznému krácení dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Krácení se projevilo jak u regionálních poskytovatelů sociálních služeb, tak také u poskytovatelů s nadregionální a celostátní působností. Výše krácení proti skutečnosti z roku 2021 je často až ve výši 25 %, což je prakticky likvidační.

Jednání Výboru pro sociální politiku se po určitý čas účastnil také pan ministr Marián Jurečka. Předseda NRZP ČR pan Václav Krása ve svém vystoupení na Výboru zdůraznil důsledky nižších dotací na klienty sociálních služeb, kteří se ocitnou zcela bez pomoci. Pan ministr informoval o tom, že v současné době probíhají jednání s ministerstvem financí o výši posílení výdajů na sociální služby. Zvýšení výdajů bude v rozsahu 3,2 mld. korun až 4,4 mld. korun. Konečná částka není ještě plně dohodnuta, ale je pravděpodobné, že k určitému dorovnání dotací by v letošním roce mělo dojít. Zvýšení dotací pro poskytovatele sociálních služeb by mělo být součástí upraveného rozpočtu na rok 2022, který by měli poslanci schválit v září letošního roku. Pan ministr Jurečka dále přislíbil, že určitá částka doplatků by mohla být vyplacena ještě před samotným schválením novely rozpočtu. Vzhledem k napjaté situaci v sociálních službách bude snaha peníze vyplatit co nejdříve.

Předseda NRZP ČR byl panem ministrem krátce informován o situaci kolem tzv. „Balíčku pro osoby se zdravotním postižením“. Příští týden by měla být známa konkrétní čísla a konkrétní ustanovení změn zákonů, která by určitým způsobem kompenzovala prudký růst cen pohonných hmot a energií. Jakmile se dozvíme další podrobnosti, tak vás budeme informovat.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit