Informace č.: 49 – 2022 (Milostivé léto II.)

20. 6. 2022

Vážení přátelé,

vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, který umožní zopakování oddlužovací akce „milostivé léto“. Vládní předlohu již také zrychleně a v úvodním kole schválila Sněmovna.  Předlohu nyní posuzují senátoři. Při splnění určitých kritérií tak bude moci část dlužníků splatit exekuce bez úroků, a to od 1. září opět po dobu 3 měsíců, tedy do 30. 11. 2022.

Naše pracovnice poradny NRZP ČR paní Mgr. Eva Pernicová připravila informaci o druhém „kole“ Milostivého léta, kterou Vám posíláme.

Předloha se týká exekucí, které byly zahájeny před loňským 28. říjnem. Skončit by mohly exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Dlužník bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel „milostivého léta“ a může požádat o sdělení výše dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Změna oproti loňskému roku je ve zvýšení paušální náhrady nákladů exekuce, a to z 908,- na 1.815,- s daní z přidané hodnoty a nově bude muset exekutor dlužníkovi odpovědět do 15 dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi „milostivé léto“ prodlouží.

Tento institut nemohou uplatnit osoby v insolvenci a dále také ty, jejichž dluhy se řeší v rámci správní a daňové exekuce, které využívá např. finanční úřad nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Dále sem nespadají ani majetkové sankce nebo uložené peněžité tresty v rámci trestního řízení za úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné apod.

K akci se opět mohou připojit i soukromé subjekty, ale není dosud jasné, které banky se k akci připojí a jakým způsobem. Moneta Money Bank již spustila své vlastní „milostivé léto“, a to od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Týká se klientů, kteří jsou v exekuci nebo v prodlení se splácením svých finančních závazků o více než 90 dní. Lidé v exekuci mají od 1. 6. 2022 tříměsíční lhůtu na doplacení dlužné jistiny, banka jim oplátkou odpustí veškeré sankční poplatky a úroky. Klienti, kteří byli k 31. květnu letošního roku v prodlení o více než 90 dní mají na rozdíl od klientů v exekuci  na splacení dlužné jistiny až sedm let. Nabídka se vztahuje na nezajištěné spotřebitelské úvěry pro fyzické osoby a také na nezajištěné půjčky živnostníkům neboli OSVČ.

Svou verzi „milostivého léta“ plánuje také Česká spořitelna, která však ještě nezveřejnila podrobnosti akce. I další banky zvažují, zda nepřijít s podobným projektem. Mezi tyto banky patří Air Bank, ČSOB, Fio banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Ostatní bankovní instituce však připojení se k „milostivému létu“ neplánují. Mezi ně patří například Expobank, Hello bank!, Komerční banka, mBank či Oberbank.

Loni bylo v rámci Milostivého léta podle podkladů k novele zastaveno cca 42.000 exekucí. Podle exekutorské komory mohli dlužníci akci využít u 1,3 milionu exekucí.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit