Informace č.: 48 – 2022 (Sleva pro příjemce 3. stupně ID)

17. 6. 2022

Vážení přátelé,

ministerstvo dopravy schválilo od 1. července 2022 novou slevu pro cestující, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo pro osoby, které jsou uznány jako invalidní ve 3. stupni, ale z různých důvodů nepobírají invalidní důchod. Sleva je ve výši 50 % z obyčejného jízdného. Nárok na slevu lze uplatnit na základě „Potvrzení pro slevu na jízdném pro uživatele invalidního důchodu 3. stupně“. Tento dokument s potřebným QR kódem budou moci občané, kteří neuplatňují slevu na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, získat:

  • elektronicky v rámci eportálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ),
  • fyzicky na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ)nebo Městské správě sociálního zabezpečení v Brně (MSSZ Brno).

ČSSZ urychlila implementační činnost této slevy a je připravena spustit vydávání QR kódu již v pondělí 27. června, aby příjemci ID 3. stupně měli alespoň částečný časový prostor si slevové dokumenty pořídit předem. Upřednostňovanou cestou bude využití eportálu ČSSZ. Potřebné informace budou na stránkách ČSSZ zveřejněny v předstihu před uvedeným datem. Již nyní jsou informace zveřejněny na internetových stránkách CENDIS (www.cendis.cz), kde jsou rovněž uvedeny základní informace k technickému řešení a uplatnění nové slevy.

Nárok na slevu na jízdném se bude prokazovat ukázáním QR kódu a předložením průkazu totožnosti. Potřebný QR může být:

  • v papírové formě,
  • v elektronické formě v podobě dokumentu PDF,
  • v elektronické formě uložené v mobilní aplikaci OneTicket (do této aplikace lze kód získaný od ČSSZ jednoduše načíst a při všech cestách jednoduše ukázat).

Samotná kontrola ve vozidlech veřejné dopravy bude prováděna standardními odbavovacími zařízeními nebo nově vytvořenou mobilní aplikací CheckTicket – kontrola dokladů, která bude pro mobilní telefony k dispozici volně ke stažení.

Vážení přátelé, věřím, že se celý systém dokáže bez problémů rozeběhnout. Pokud byste zjistili, že v některém místě je problém s uplatněním slevy, prosím, dejte nám vědět.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit