Informace č.: 45 – 2022 (Příspěvek na telekomunikační služby)

6. 6. 2022

Vážení přátelé,

v poslední době se na NRZP ČR opět geometrickou řadou množí stížnosti na odebírání státního příspěvku na telekomunikační služby společností O2 držitelům průkazu ZTP/P. Všichni, kteří se na nás obracejí, se táží, zda byl tento příspěvek zrušen či nikoli, a proč se tak stalo. V této souvislosti je třeba věc uvést na pravou míru.

Podle aktuální konzultace s ČTÚ (Český telekomunikační úřad) nenastaly u tohoto příspěvku žádné systémové změny. I nadále podle zákona platí, že stát přispívá lidem, kteří na tento příspěvek získají nárok celkovou částkou 200 Kč měsíčně. Dokonce zákon rozšiřuje příjemce tohoto příspěvku o další osoby. Jedná se především o nemajetné. V tomto směru nenastala podle sdělení ČTÚ žádná změna a do budoucna se ani žádná pro nejbližší období neplánuje. Tedy aspoň změna takového rázu, že by byl příspěvek zrušen. Spíše se jedná o rozšíření služby i na ostatní operátory a o přizpůsobení služeb občanům se zdravotním postižením.

Tazatele často mate i skutečnost, že jim společnost O2 započítávala do celkové ceny jejich telekomunikačních služeb částku příspěvku ve výši 220 Kč měsíčně. Tedy částku o 20 Kč vyšší, než je zákonný státní příspěvek. K této skutečnosti je třeba uvést, že společnost O2 na základě svého vlastního rozhodnutí odečítá z takového účtu nejen státní příspěvek 200 Kč, který obdrží od státu, ale k němu přidává z vlastních zdrojů navíc ještě částku 20 Kč. O takto navýšený příspěvek snižuje účet k úhradě držitele průkazu ZTP/P.

Podmínkou, aby se tak stalo, však je, že držitel průkazu ZTP/P požádá společnost O2 o tuto slevu písemně a současně svoji žádost doloží kopií platného průkazu ZTP/P. A zde je právě problém, na který se tazatelé dotazují. V případě, že jim je totiž příspěvek společností O2 zrušen, jedná se o situaci, kdy s největší pravděpodobností držiteli průkazu skončila platnost jeho původního, časově omezeného, průkazu ZTP/P. Společnost O2 tento termín přísně eviduje a v případě, že držitel průkazu nedoloží včas kopii nového platného průkazu ZTP/P, odpočet příspěvku okamžitě zruší. A to především proto, že v takovém případě nemá nárok na výplatu příspěvku 200 Kč od státu.

Co tedy v tomto případě dělat. Bude-li Vám tento příspěvek od společnosti O2 zrušen, je nutno v co nejkratším možném termínu společnost písemně kontaktovat a doložit v příloze opětovně novou kopii platného průkazu ZTP/P. V případě, že bude opětovně tento průkaz doložen, společnost O2 odpočet příspěvku od účtu obnoví.

Vážení přátelé, na základě vašich dalších četných dopisů, požádal náš právník pan JUDr. Zdeněk Žižka o vysvětlení přímo společnost O2. Podle společnosti O2 u zdražených účtů za telekomunikační služby se jedná nejspíš o tarify pro pevné linky s volnými minutami volání do zahraničí. Jejich standardní cena je přes 500 Kč (tuším cca 550 Kč). Doposud byla tato cena hrazena tak, že od ní byl odečítán státní příspěvek ve výši 200 Kč a další část ceny slevila samotná O2 a poskytovala tyto peníze klientům se ZTP/P z vlastních zdrojů. Výsledkem pak byla konečná cena většinou 39 Kč.

Státní příspěvek zrušen sice opravdu nebyl a O2 ho z ceny tarifu nyní odečítá, ale pouze ve výši zákonných 200 Kč. Svůj podíl na úhradě ceny (dotaci z vlastních prostředků) O2 od května zrušila. Proto zmíněné účty v květnu narostly i držitelům platných průkazů ZTP/P.

Řešením je zavolat operátorovi O2 a nechat si telefonicky převést tarif pevné linky na volání pouze do všech sítí po ČR. Cena takového tarifu je po odečtu státního příspěvku 200 Kč pouze 49 Kč/měs. Vše lze bez problémů a zdarma vyřídit telefonicky do 5 minut.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit