Informace č.: 37 – 2022 (Cenové zvýhodnění u elektronických služeb)

9. 5. 2022

Vážení přátelé,

Český telekomunikační úřad se na NRZP ČR obrátil ve věci zvláštních cen v rámci cenového zvýhodnění ve výši až 200,- korun pro osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupních II. – IV., držitele průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty a držitele průkazu ZTP/P. Tato povinnost zvláštních cen vyplývá z § 38, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

V odkaze pod textem vám posíláme na vědomí dopis ČTÚ ve věci zvláštních cen a naši reakci, kterou vypracoval pan JUDr. Zdeněk Žižka. Za nejvýznamnější změnu považujeme skutečnost, že by cenové zvýhodnění bylo uplatňováno nejen u společnosti O2 Czech republik a.s., ale také u dalších poskytovatelů služeb. Tato změna zatím nebyla uskutečněna, ale jakmile se tak stane, tak Vás budeme samozřejmě informovat. Je také možné, že ČTÚ bude akceptovat naše návrhy pouze částečně.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Žádost NRZP ČR o poskytnutí informací

Stáhnout

Odpověď ČTÚ

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit