Informace č.: 30 – 2022 (Sleva na jízdném a renty)

4. 4. 2022

Vážení přátelé,

v pátek se uskutečnilo jednání s ministrem dopravy panem Martinem Kupkou. Jednali jsme především o slevě na jízdném ve veřejné hromadné dopravě pro příjemce invalidních důchodů 3. stupně. Pan ministr mě ubezpečil, že tato sleva bude platná od 1. července letošního roku. V současné době se pořád ještě projednává způsob prokazování nároku na uvedenou slevu. Hledá se jednoduchý nástroj, který by nezatěžoval řidiče v autobuse, průvodčí na železnici a podobně, který by byl rychlý a lehce použitelný. Zdá se, že nejjednodušší bude, když si každý příjemce III. stupně ID požádá o potvrzení Českou správu sociálního zabezpečení, že je příjemcem invalidního důchodu III. stupně. Každý příjemce by obdržel v elektronické podobě, případně papírové, potvrzení s QR kódem, kterým se prokáže v dopravních prostředcích. Doufejme, že se vše stihne v uvedeném termínu. NRZP ČR bude tuto věc bedlivě sledovat.

Vážení přátelé, v těchto dnech bylo zahájeno zkrácené připomínkové řízení k návrhu nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Navrhuje se zvýšení náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to o 8,2 %. Je to stejné procento, jako je u zvýšení důchodů. Zvýšení náhrad by se mělo uskutečnit k 1. červnu 2022, tedy stejně jako zvýšení důchodů.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit