Podpora rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením – medailonky

31. 3. 2022

V souvislosti s plněním Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 natočilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, Ministerstvem dopravy, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českou obchodní inspekcí a Státním ústavem pro kontrolu léčiv medailonky k následujícím problematikám:

  • Publikace „Průvodce regulatorními pravidly pro oblast elektrických vozíků“
  • Přehled právních předpisů a regulatorních prostředků k problematice kategorizace elektrických vozíků pro těžce pohybově postižené;
  • Podpora vývoje a výroby kompenzačních pomůcek a zdravotnických prostředků pro osoby se zdravotním postižením zejména prostřednictvím finančních prostředků z fondů EU

Více informací a zmíněné medailonky naleznete >>ZDE<<

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit