Informace č.: 121 – 2021 (Cena MOSTY a poděkování)

21. 12. 2021

Vážení přátelé,

dovolujeme si vám připomenout, ale zároveň vás i požádat o nominace na ocenění cenou NRZP ČR MOSTY za rok 2021. Rozhodli jsme se, že prodloužíme termín nominací do 10. ledna 2022.

Vážení přátelé, budeme rádi, když navrhnete instituci, soukromý subjekt, osobnost nebo zvláštní čin, který byste nominovali za letošní rok na cenu MOSTY. Podrobnosti k ceně NRZP ČR MOSTY najdete na tomto odkaze: https://nrzp.cz/cena-mosty/

Vaše návrhy můžete posílat na formuláři, a to elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz a nebo poštou na adresu Jan Chudý, NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7. Prosím, nezapomeňte! Předávání cen MOSTY za rok 2021 se uskuteční 24. 3. 2022 v Kulturním centru Aldis v Hradci Králové.

Vážení zaměstnanci, spolupracovníci, partneři a všichni, kteří s námi jakkoliv spolupracujete, dovoluji si vám jménem vedení NRZP ČR poděkovat za celoroční spolupráci a pomoc naší organizaci. Přeji vám klidné a požehnané vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2022. Těším se na spolupráci v příštím roce a věřím, že nám zůstanete věrni.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit