Informace č.: 120 – 2021 (Odkládání zdravotnických úkonů)

20. 12. 2021

Vážení přátelé,

od několika z vás jsme obdrželi podnět, který se týká lidí dlouhodobě čekajících na operaci. Vzhledem k epidemii Covid – 19 dochází k tomu, že jsou dlouhodobě odkládány operace, které významně mohou zlepšit zdravotní stav pacientů. Odklad těchto zdravotnických úkonů je někdy tak dlouhý, že tyto osoby vyčerpají podpůrčí dobu nemocenského pojištění. Po pracovní neschopnosti, delší než dva roky, tito občané nemají žádný vlastní příjem a jsou odkázáni pouze na hmotnou nouzi. NRZP ČR se obrátila s tímto problémem na bývalou ministryni práce a sociálních věcí paní Janu Maláčovou, která nám, těsně před ukončením svojí funkce, sdělila následující stanovisko, které najdete v odkaze pod textem.

Představa, že v té době může osoba požádat o přiznání invalidního důchodu a pobírat jej po dobu než dojde k operaci a rekonvalescenci po ní, nám nepřipadá příliš jako dobrá rada. Se znalostí problematiky posudkového lékařství jsme přesvědčeni o tom, že většina žadatelů by s takovou žádostí neuspěla. Toto téma považujeme stále za aktuální, protože se zdá, že epidemie covid ještě není u konce a jsou nadále odkládány neakutní zdravotnické úkony, včetně operací.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Stanovisko MPSV ČR

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit