Informace č.: 118 – 2021 (Pracovně rehabilitační střediska)

6. 12. 2021

Vážení přátelé,

Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s. v současné době realizuje projekt, jehož cílem je vytvořit a pilotně ověřit navržený koncept pracovně rehabilitačních středisek. Projekt by měl ověřit možnosti zřízení pracovně rehabilitačních středisek, a to v souladu s § 69, odst. 1, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pracovně rehabilitační střediska by měla být externími poskytovateli pracovně rehabilitačních služeb Úřadu práce ČR, která by vznikla na základě jeho pověření v rámci organizací, které již s pracovní a sociální integrací OZP mají zkušenosti. Jedná se hlavně o tyto činnosti:

  • Vyhledávání a včasné zapojení oprávněných ohrožených skupin osob do procesu pracovní rehabilitace
  • Spolupráce s ÚP ČR při zabezpečení pracovní rehabilitace – tedy realizace vybraných forem pracovní rehabilitace v návaznosti na schválený individuální plán pracovní rehabilitace
  • Spolupráce na průběžném a závěrečném hodnocení pracovní rehabilitace

Projekt je v současné době realizován v okrese Chomutov, Pardubice a Brno. Projekt nabízí bezplatnou podporu v oblasti získání či udržení zaměstnání. V rámci pilotního projektu vzniklo v okrese Chomutov, Pardubice a Brno pilotní Pracovně rehabilitační středisko*, které ve spolupráci s Úřadem práce ČR zabezpečuje pracovně rehabilitační služby pro osoby se zdravotním postižením.

Tato střediska vám pomohou nalézt vhodné zaměstnání, které bude v souladu s vaším zdravotním stavem. Po posouzení vaší situace vám mohou nabídnout například zvýšení či změnu kvalifikace, zhodnocení vašeho pracovního potenciálu, poradenství (vč. podpory psychologa), přípravu k práci, asistenci v zaměstnání a vyhledání vhodného zaměstnání respektující vaše možnosti a přání. Pokud jste dosud zaměstnaní a vaše pracovní pozice je ohrožena, můžeme nabídnout podporu také vašemu zaměstnavateli (např. doporučení na úpravu pracovních podmínek apod.).

Pokud v tuto chvíli nepotřebujete pomoct s nalezením zaměstnání, nabízíme vám možnost zapojení do výzkumu, jehož cílem je zvýšení kvality služeb v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se o vyplnění jednoduchého dotazníku. Zapojení do výzkumu je honorováno. Pro zapojení do výzkumu hledáme osoby v ekonomicky aktivním věku, které v tuto chvíli nepracují. Více informací, včetně kontaktních údajů naleznete na www.pracovnirehabilitace.cz.

Vážení přátelé, pokud hledáte zaměstnání nebo se chcete zapojit do výzkumu, budeme rádi, když ve výše uvedených okresech budete kontaktovat příslušné pracoviště, které naleznete na tomto odkaze:  www.pracovnirehabilitace.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit