Informace č.: 117 – 2021 (Pozvánka na webinář: Pomoc seniorům – DPI a změna dodavatele)

1. 12. 2021

Vážení přátelé,

víte, že jsme navázali spolupráci s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), a to v souvislosti s krachem některých distributorů energie. Posíláme vám další informace, a to především v souvislosti s možným připojením na semináře, které ERÚ organizuje. Přeposíláme vám celou informaci:

Poté, co někteří dodavatelé ukončili činnost, přešli jejich zákazníci do režimu dodavatele poslední instance (DPI) a dodávky energie jim pokračují. DPI zákazníkům poslali oznámení, dopisy, rozpisy záloh, avšak podle posledního jednání mezi ERÚ a DPI je stále ještě přibližně čtvrtina (z cca 900 tisíc) zákazníků bez kontaktu, tj. nijak nereagují, nevyvinuli žádnou činnost směrem ke změně dodavatele ani neuhradili zálohu, ani jinak DPI nekontaktovali. Z velké části může jít o zákazníky, kteří o tom, že jsou v režimu DPI, vůbec nevědí, neboť jim oznámení od DPI nepřišlo, a nepochybně bude velká část seniorů, osamělých lidí, kteří možná i oznámení od DPI dostali, ale nejsou sami schopni se v situaci zorientovat nebo ji samostatně bez pomoci řešit.

Na tyto tzv. nekontaktní zákazníky je nyní zaměřena naše kampaň. Cílem je vyhledat a zaktivovat maximální počet z této skupiny zákazníků, protože režim DPI je pouze na šest měsíců, a v tomto horizontu je nutné situaci řešit a přejít na standardní smlouvu.

Připravili jsme k tomuto účelu pro města a obce jednoduchý leták zaměřený právě na nejzranitelnější skupinu zákazníků, kterými jsou potencionálně právě ti, kteří potřebují pomoc. Leták je koncipován tak, aby upoutal pozornost a aktivoval případné klienty dodavatelů, kteří ukončili činnost, k tomu, aby se začali o svoji situaci zajímat, zjistili, zda se jich týká, a případně vyhledali pomoc.

Souběžně s letákem jsme připravili stručný manuál, jež vysvětlí, jak v první fázi poradit takovým občanům, kteří se na ně obrátí. Detailní informace jsou rozvedeny na webových stránkách ERÚ www.eru.cz a v tiskové zprávě.

Dovolte, abychom Vám touto cestou nabídli účast na on-line webinářích, kde bude tato aktivita více přiblížena a představena.

Na výběr máte hned ze dvou termínů. Náplní obou webinářů bude již zmíněná pomoc seniorům a ohroženým skupinám, témata spjatá s DPI a změnou dodavatele.

Pod nabídkou konkrétního webináře vždy naleznete přímý odkaz k události, jehož prostřednictvím se budete moci ve zvolený den a čas k webináři připojit (žádná registrace není nutná). Zároveň Vám nabízíme možnost vznést před konáním webináře dotaz. Dotazy budou před webinářem předány přednášejícímu a budou dle časových možností zodpovězeny po „teoretické“ části webináře.

Pomoc seniorům – DPI a změna dodavatele 1

Datum: 2. 12. 2021

Čas: 9:30 – 11:00

Odkaz na událost: https://www.eru.cz/seniori_2_12_2021

Odkaz pro položení otázek: https://www.eru.cz/seniori_2_12_2021_dotazy

Pomoc seniorům – DPI a změna dodavatele 2

Datum: 13. 12. 2021

Čas: 9:30 – 11:00

Odkaz na událost: https://www.eru.cz/seniori_13_12_2021

Odkaz pro položení otázek: https://www.eru.cz/seniori_13_12_2021_dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice nebo plánovaným webinářům jsme Vám k dispozici.

Za realizační tým

Mgr. Iveta Kozáková

specialista pro vztahy s veřejností

Oddělení kanceláře Rady

 

M: +420 724 060 280

T:   +420 255 715 509

E:   iveta.kozakova@eru.cz

A:   Jankovcova 1566/2B, 170 00 Praha 7-Holešovice

 

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit