Informace č.: 101 – 2021 (Další informace k akci „Milostivé léto“)

4. 11. 2021

Vážení přátelé,

v informaci č. 95/2021, 20. října 2021 jsme vás informovali o akci tzv. „Milostivé léto“, která má pomoci lidem, kteří jsou v exekuci. Milostivé léto začíná 28. 10. 2021 a končí 28. 1. 2022. V tomto období budou lidé moci uhradit své dluhy vůči státu, a to pouze zaplacením jistiny dluhu a nákladů exekuce snížených na 908 Kč (náklady exekuce se skládají z odměny exekutora 750 Kč a DPH). Jedná se však pouze o dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům, tedy státu. Jde např. o dluhy u obce či kraje, u zdravotních pojišťoven, nemocnic, Českého rozhlasu, České televize, ČEZ, některých dopravních podniků a podobně. Další podmínkou je, že tyto dluhy musí být vymáhány soudním exekutorem. Úprava se tak nevztahuje na dluhy u finančního či celního úřadu, tedy na exekuce daňové či správní. Naše pracovnice Mgr. Eva Pernicová z poradny NRZP ČR, která má na starosti tuto problematiku, připravila další informace, které vám sdělujeme.

Od 28. 10. 2021 se na tři měsíce otevřelo tzv. Milostivé léto. Bohužel se však u dluhů na zdravotním pojištění objevil problém s výkladem pojmu jistina. Správní rada VZP nadále považuje dlužné penále za součást jistiny, proto zatím nedoporučujeme využít Milostivého léta pro zaplacení dluhů u zdravotních pojišťoven. V současné situaci by tak u těchto dluhů došlo pouze k odpuštění části nákladů exekuce. Pokud VZP svůj názor nezmění, budou poslanci navrhovat novelu Exekučního řádu, čímž pravděpodobně dojde k prodloužení Milostivého léta na Milostivé jaro. Toto prodloužení se však bude týkat pouze dluhů u zdravotních pojišťoven.

Pozitivní zprávou naopak je, že k Milostivému létu se začínají přidávat také soukromé společnosti. Připojení se k této akci zatím oznámil Home Credit a Air Bank ze skupiny PPF. U těchto společností je třeba, aby dlužník nejdříve kontaktoval společnost a domluvil se na podmínkách splacení a možnosti odpuštění zbytku dluhu, protože jejich pravidla se mohou lišit. Air Bank bude také sama kontaktovat své klienty e-mailem. O připojení se uvažují i další společnosti.

Upozorňujeme dále na údajné jednání exekutora JUDr. Juraje Podkonického, který si místo zákonem schválených Kč 908,- na náklady exekuce, účtuje Kč 1.815,- což je v rozporu se zákonem.

Máme obecné informace, že exekutoři se budou bránit, aby lidé využili tuto mimořádnou situaci tzv. „Milostivého léta“, proto je potřeba, abyste sami kontaktovali exekutora, který má na starosti vaši exekuci a požadovali, aby jednal tak, abyste mohli být částečně oddluženi. Pokud byste potřebovali v této věci poradit, můžete se obrátit na poradnu NRZP ČR, poradnanrzp@nrzp.cz, telefon 266 753 427.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit