Informace č.: 94 – 2021 (Problémy s dodavateli energií – pomoc NRZP ČR)

18. 10. 2021

Vážení přátelé,

13. října 2021 oznámila skupina Bohemia Energy, že ukončuje svoji činnost, jako dodavatel energií, téměř pro milion odběratelů – to znamená jednotlivých občanů. V současné době ukončují dodavatelskou činnost energie další společnosti. Vládní představitelé ubezpečují, že se občané nemusejí ničeho obávat, protože šest měsíců jim musí poskytovat energie (elektrická energie a plyn) náhradní dodavatel a teprve do šesti měsíců by si občané měli najít nového dodavatele energií.

Předsednictvo NRZP ČR jednalo o tomto problému, který se bude dotýkat především lidí s nižšími příjmy, ale také lidí se zdravotními problémy a seniorů, kteří mají problém s internetem z důvodu svého zdravotního postižení nebo věku. Tito lidé budou mít problém s uzavřením nových smluv a je možné, že někteří z nich se mohou dostat do situace, kdy by neměli žádného dodavatele energií. Celý problém má dvě roviny. Jednak je to samozřejmě rovina finanční, protože náhradní dodavatelé jasně deklarují, že cena energie, za kterou ji budou dodávat, bude podstatně vyšší. Současně další dodavatelé, u kterých by bylo možné uzavřít novou smlouvu, již dnes uvádějí, že cena energie bude možná jednou tak drahá. Druhou rovinou je technická stránka věci, kdy řada lidí si nebude umět příliš poradit s uzavřením nové odběratelské smlouvy na dodávku energií. Většina smluv je uzavírána prostřednictvím internetu, a to samozřejmě může být problém.

NRZP ČR bude jednak hájit, aby vláda a Parlament přijaly taková opatření, která budou mírnit sociální dopad zvýšení cen energií na nízkopříjmové skupiny občanů. Dále NRZP ČR připraví několik poradců v rámci odborného sociálního poradenství, kteří budou umět poradit, jak technicky zvládnout uzavření smluv s novými dodavateli energií.

Vážení přátelé, zatím nemá žádný smysl, abyste se na nás nyní obraceli. Všichni občané, kteří měli smlouvy o dodávce energií s dodavateli, kteří ukončili činnost, automaticky přešli k náhradnímu dodavateli energií. Naše poradna by reálně mohla pomáhat s technickými záležitostmi kolem uzavření nových smluv od začátku roku 2022. Tehdy bude aktuální, abyste se na nás obraceli, pokud se dostanete do potíží. NRZP ČR připraví manuál, jak postupovat.

Přeji vám všechno dobré i v této složité době.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit