Informace č.: 93 – 2021 (Jednání Komise pro kategorizaci zdravotnických prostředků)

15. 10. 2021

Vážení přátelé,

NRZP ČR je, jako člen Pacientské rady, současně členem Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Nejbližší jednání Komise se uskuteční v úterý 30. listopadu 2021. Máme možnost předložit podněty do programu jednání Komise, a to nejdéle do 9. listopadu 2021. Proto vás prosíme, abyste nám případně vaše podněty, které se týkají zdravotnických prostředků, zaslali nejpozději do 5. listopadu 2021, a to na adresu v.krasa@nrzp.cz. Prosíme, aby se vaše návrhy týkaly skutečně pouze zdravotnických prostředků a ničeho jiného, protože Komise bude jednat pouze o této věci.

Vážení přátelé, ještě vás informujeme, že 12. října 2021 byl vydán ve Sbírce zákonů zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Ve schváleném zákoně jsou nově uvedeny přílohy kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, kdo je může předepisovat a podobně. Dále zákon upravuje charakteristiku pacientské organizace a přístup k lékům pro vzácná onemocnění a další důležité změny.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit