Informace č.: 90 – 2021 (Opět k zákonu o sociálních službách)

4. 10. 2021

Vážení přátelé,

zjišťovali jsme v Senátu situaci kolem zákona o sociálních službách, který schválila Poslanecká sněmovna na poslední schůzi v září. Jen připomínáme, že se jedná o návrh, který slučuje pobytové služby do jedné služby s názvem Domy sociální péče a dále slučuje osobní asistenci a pečovatelskou službu. NRZP ČR, společně s vámi, proti schválení tohoto zákona protestovala. Vysvětlovala poslankyním a poslancům, že návrh zákona je špatný, a že nepřináší žádné zlepšení pro klienty, pouze mění situaci u poskytovatelů sociálních služeb. Bohužel jsme nebyli úspěšní.

Situace v Senátu je taková, že nejbližší schůze se bude začínat 26. října, to znamená již po datu, kdy by mohli poslankyně a poslanci ještě hlasovat, pokud by Senát návrh zákona zamítl nebo vrátil. Mandát Poslanecké sněmovny v současném složení končí 20. října 2021. To znamená, že schůze Senátu začne až po skončení mandátu současné sněmovny. Problém by nastal v tom případě, kdyby Senát návrh zákona o sociálních službách nepřijal žádné pozměňovací návrhy, případně by návrh zákona nezamítl. Znamenalo by to, že Poslanecká sněmovna už by se k zákonu nevyjadřovala a novela zákona o sociálních službách by šla rovnou k podpisu panu prezidentovi. Pokud by Senát přijal pozměňovací návrhy, případně zamítl návrh zákona, zákon by tzv. „padl pod stůl“, protože již skončí mandát původní sněmovny.

Vážení přátelé, velmi vám děkujeme za vaši aktivitu ve věci zákona o sociálních službách, když jsme zjistili, že jste byli velmi aktivní, psali jste poslankyním a poslancům, ale bohužel, zákonodárci nevědouce co činí, prakticky jednohlasně zákon odhlasovali. Prosíme vás, abyste byli aktivní i nyní a psali svým senátorkám a senátorům, v čem je novela zákona o sociálních službách špatná, a že s ní zásadně nesouhlasíte. Můžete použít ty stejné argumenty, které jste používali při tlaku na poslankyně a poslance. Argumentaci naleznete v informaci č. 85/2021 nebo č. 83/2021 na webu www.nrzp.cz. Je důležité, abyste senátorkám a senátorům vysvětlovali, že nemají zákon jen tak odhlasovat, protože je to špatný zákon, nepřinášející žádné zlepšení klientům sociálních služeb. Je důležité také upozornit, že MPSV ČR také návrh zákona nepodpořilo a proto navrhujeme, aby senátorky a senátoři buď návrh zákona zamítli, případně k němu přijali pozměňovací návrhy, tak aby zákon tzv. „padl pod stůl“.

Vážení přátelé, spoléháme na vás.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit