Informace č.: 88 – 2021 (Doporučení zástupkyně ombudsmana k volbám)

20. 9. 2021

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem najdete Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv paní Mgr. Moniky Šimůnkové k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021.

Paní Mgr. Monika Šimůnková v doprovodném dopise uvedla následující důvody vzniklého Doporučení. „Vzhledem k tomu, že výkon volebního práva v pobytových zařízeních sociálních služeb může, s ohledem na právní postavení některých klientů a jejich specifické potřeby, činit určité potíže, a to jak samotným klientům a jejich opatrovníkům, tak poskytovatelům sociálních služeb, dovoluji si Vám předložit Doporučení zabývající se touto problematikou. Při tvorbě tohoto Doporučení jsem vycházela zejména ze zjištění veřejného ochránce práv z předchozích let vztahujících se k výkonu volebního práva. Jsem si vědoma velmi náročné práce všech poskytovatelů sociálních služeb a veřejných opatrovníků, která mnohdy není doceněna. Proto není v předkládaném Doporučení mým primárním cílem kritika jejich postupu, nýbrž snaha usnadnit orientaci ve složitém procesu voleb. Předkládané Doporučení by tak poskytovatele i opatrovníky mělo postupné provést jeho jednotlivými jeho fázemi počínaje dlouhodobou přípravou klientů na volby až po samotný výkon volebního aktu. Věřím, že zasílané Doporučení významně napomůže v realizaci volebního práva klientů pobytových sociálních služeb i lidí, kterým byl soudem ustanoven veřejný opatrovník“.

 Vážení přátelé, věříme, že Vám Doporučení usnadní výkon volebního práva.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit