Informace č.: 80 – 2021 (Fotografická soutěž VVOZP)

30. 8. 2021

Vážení přátelé,

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil fotografickou soutěž na téma „Děti a zdravotní postižení“. Cena bude udělena za fotografie, které nejlépe zachytí každodenní život dětí se zdravotním postižením a jejich aktivní přístup k životu, ale také život dětí bez zdravotního postižení, které žijí v rodinách, kde je osoba se zdravotním postižením.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, a to na e-mail fotosoutez@vlada.cz do 15. 10. 2021. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky.

Přihláška musí obsahovat jméno autora, kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), název díla, údaje, kde a kdy byla fotografie pořízena, případně i její popis. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 fotografie. Přihlášením do soutěže autor deklaruje, že je majitelem autorských práv k soutěžnímu příspěvku. Přihlášku může předložit autor sám nebo libovolná fyzická či právnická osoba se souhlasem autora, který musí být k přihlášce přiložen.

Autor fotografií přihlášením do soutěže souhlasí, že Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením může snímky veřejně vystavit a případně dále používat k propagačním účelům.

Nezávislá porota vybere nejlepší fotografie a udělí první, druhou nebo třetí cenu, případně čestné uznání. Předání cen, případně čestných uznání, bude součástí slavnostního večera k mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, kde budou vítězné fotografie vystaveny. Ceny předá předseda Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit