Informace č.: 74 – 2021 (Opatření o rouškách pro OZP)

2. 8. 2021

Vážení přátelé,

posíláme vám úplné znění schváleného opatření vlády o ochraně dýchacích cest ze dne 30. 7. 2021. Považujeme za důležité, abyste s ním byli seznámeni, i když se týká i některých jiných záležitostí. Důležité pro nás je, že Vláda, v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu doplněna výjimka z nošení ochranných prostředků pro osoby, které mají lékařské potvrzení o tom, že stanovenou ochranu nemohou používat ze závažných zdravotních důvodů. V takovém případě mají povinnost používat ochranu nižší třídy, ve výjimečných případech pak ani tu, nicméně musí to být explicitně uvedeno v lékařském potvrzení. Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost vydat takové potvrzení pouze těm, kterým v používání ochranných prostředků skutečně brání závažné zdravotní důvody, a dále povinnost učinit o tom záznam, včetně uvedení diagnózy, do zdravotnické dokumentace.

Vláda schválila doplněné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest, kterým resort reaguje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Kabinet také souhlasil se dvěma dny placeného volna pro státní zaměstnance, kteří letos podstoupili nebo podstoupí očkování. Souhlas vyjádřil i s mírnějšími podmínkami pro děti od 6 do 12 let při návratu ze zahraničí.

Ministerstvo zdravotnictví doplnilo odůvodnění mimořádného opatření o ochraně dýchacích cest podle požadavků Nejvyššího správního soudu. „Soud nezpochybnil samotné mimořádné opatření, ale požadoval jeho podrobnější zdůvodnění. Respektujeme jeho názor a snažili jsme se maximálně vyhovět jeho požadavkům. Odůvodnění jsme doplnili o data ze zahraničních odborných studií, které dokládají význam ochrany dýchacích cest a její pozitivní vliv na zmírňování šíření nákazy. Text doplněného opatření jsme konzultovali s odborníky. Poslali jsme ho k připomínkám hygienickým stanicím, zdravotním ústavům a expertům skupiny MeSES,“ vysvětluje doplnění ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Upravené mimořádné opatření nabývá účinnosti 31. července a navazuje na soudem zrušené opatření. Text nového odůvodnění obsahuje 20 stran odborných argumentů, které ministerstvo připravovalo s Centrálním řídícím týmem a úzce konzultovalo s řediteli hygienických stanic, zdravotních ústavů a zástupci skupiny MeSES.

Současně byla v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu doplněna výjimka z nošení ochranných prostředků pro osoby, které mají lékařské potvrzení o tom, že stanovenou ochranu nemohou používat ze závažných zdravotních důvodů. V takovém případě mají povinnost používat ochranu nižší třídy, ve výjimečných případech pak ani tu, nicméně musí to být explicitně uvedeno v lékařském potvrzení. Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost vydat takové potvrzení pouze těm, kterým v používání ochranných prostředků skutečně brání závažné zdravotní důvody, a dále povinnost učinit o tom záznam, včetně uvedení diagnózy, do zdravotnické dokumentace.

Vláda dále na svém jednání podpořila dva dny placeného volna pro státní zaměstnance ve služebním poměru a také pro zaměstnance správních úřadů, kteří podstoupili nebo do konce roku 2021 podstoupí očkování proti onemocnění covid-19. Předseda vlády a zástupci odborů toto rozhodnutí stvrdili podpisem dodatku kolektivní dohody vyššího stupně. Kabinet současně uložil všem ministrům, aby zajistili pracovní volno dva dny po očkování také ostatním zaměstnancům, kteří nejsou pod služebním zákonem. Zaměstnanci se pouze prokáží národním certifikátem nebo aplikací Tečka. „Stát je velký zaměstnavatel a měl by proto motivovat k očkování své zaměstnance. Řada firem v soukromém sektoru již dnes nabízí svým zaměstnancům nejrůznější benefity. Věřím, že se naším nápadem placeného volna pro očkované inspirují i další zaměstnavatelé. A doporučíme to i všem krajům a obcím,“ zdůraznil ministr.

Další změna, kterou dnes vláda projednala, se týká změny ochranného opatření upravující vstup do ČR. Od soboty 31. července se mění podmínky návratu dětí od 6 do 12 let ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy (červených a tmavě červených zemí). Těmto dětem bude po příjezdu stačit absolvovat do 5 dnů PCR test. Pokud bude výsledek negativní, nemusí již potom podstoupit samoizolaci. Zároveň nemusí podstupovat test před příjezdem/ příletem do ČR při cestě hromadnou dopravou. Upozorňujeme však, že dopravce může stanovit přísnější pravidla, proto všem rodinám doporučujeme si před cestou pečlivě zjistit podmínky dopravce, se kterým cestují.

Ochranné opatření nově také obsahuje výjimku pro vysokoškolské studenty ze zahraničí, kteří do ČR míří studovat. S ohledem na blížící se začátek akademického roku na vysokých školách se umožňuje přijímat žádosti o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty za účelem studia na vysoké škole v ČR i v zemích s extrémním rizikem nákazy.

V poslední řadě dnes vláda souhlasila s prodloužením účinnosti seznamu zemí s extrémním rizikem nákazy, který zůstává nezměněný, a to do 31. srpna.

 

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit