Informace č.: 37 – 2021 (Tisková konference – bariéry v Praze)

30. 3. 2021

Vážení přátelé,

v úterý 30. 3. 2021 se uskutečnila tisková konference NRZP ČR k problematice zpřístupňování veřejného prostoru a přístupnosti nových technologií pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

NRZP ČR se v posledních měsících soustředila na problematiku dodržování zákonných předpisů pro bezbariérové prostředí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístupné prostředí potřebuje v České republice přibližně 3,5 miliónu lidí. Jsou to lidé, kteří mají nějaké pohybové či smyslové postižení. Jedná se hlavně o část seniorů, kteří mají, vzhledem ke svému vysokému věku, řadu zdravotních obtíží, dále se jedná o lidi se zdravotním postižením, maminky s kočárky s malými dětmi, ale také o ty, kteří mají nějaký úraz a jsou kratší či delší dobu významně zdravotně omezeni.

Soustředili jsme se na Prahu, protože dnes není možné cestovat mimo okres a provedli jsme kontrolu konkrétní stavby, a to revitalizace Sofijského náměstí na Praze 12. Dále jsme navštívili budovu OSN, kde jsme již před mnoha lety upozornili, že tato budova je zcela nepřístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, na což jsme pracovníky této instituce upozornili. Výsledky našeho najdete v odkaze pod textem. Jak sami uvidíte, rekonstrukce Sofijského náměstí dopadla velmi špatně a budova OSN je dále nepřístupná.

Naši odborníci se také zaměřili na připravované dopravní stavby, které připravuje město Praha, a které by měly být součástí plnění Koncepce k odstraňování bariér ve veřejné dopravě v Praze. Jde například o plánovanou revitalizaci Václavského náměstí, Vítězného náměstí nebo rekonstrukci lanové dráhy na Petřín. Zjistili jsme, že studie těchto rekonstrukcí jsou velmi kontroverzní a povedou k dalšímu „vyrábění bariér“. V současné době se připravuje jednání, kde bychom mohli vznést naše připomínky a dosáhnout nápravy.

Poslední oblastí, ve které jsme se zaměřili na tzv. „nové bariéry“ jsou nové technologie ve veřejném prostoru a dopravě. Zjistili jsme, že jsou zcela nevyhovující parkovací automaty, které jsou pro lidi na vozících těžko přístupné, protože jsou zpravidla na chodníku nebo na vyvýšené ploše. Ovládací prvky a klávesnice jsou umístěny tak, že nejsou dosažitelné pro osoby malého vzrůstu nebo osoby na vozíku. Displeje zařízení nemají dobré rozlišení. V současné době se rozvíjí síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Opět jde o zařízení, která jsou zpravidla umístěna buď na chodníku, nebo na vyvýšené ploše a není k nim bezbariérový přístup. Ovládací prvky jsou umístěny vysoko. Možnost samostatně používat dobíjecí stanice je pro osoby na vozíku prakticky nulová.

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme tiskovou zprávu včetně materiálu, který poukazuje na jednotlivé chyby, které jsme zjistili při našem šetření.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Tisková zpráva - zpřístupňování veřejného prostoru

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit