Informace č.: 34 – 2021 (Informace o očkování chronicky nemocných – I. první priorita)

24. 3. 2021

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo další setkání Pacientské rady s ministrem zdravotnictví Janem Blatným, které bylo zaměřeno na očkování chronicky nemocných. Ministerstvo zdravotnictví ČR vytvořilo nový speciální kód pro osoby s chronickým onemocněním, které budou přidělovat jednotlivým pacientům jednak ambulantní specialisté, případně praktičtí lékaři, nebo specializovaná pracoviště, kde je pacient v léčbě. Tento kód bude sloužit pacientům k tomu, aby se zaregistrovali do Centrální rezervačního systému pro očkování proti Covid – 19. Pokud se pacient nebude umět sám zaregistrovat, může přímo požádat o registraci svého lékaře, který mu speciální kód přidělil. Všechny uvedené subjekty mají k dispozici seznam diagnóz a zdravotních stavů s vysokým rizikem těžkého průběhu Covid – 19.

Diagnózy a zdravotní stavy jsou děleny do dvou skupin podle míry rizika těžkého průběhu Covid – 19, a to:

1) Chroničtí pacienti – vyšší priorita, tito lidé můžou být očkováni již nyní, to znamená, že po zapsání do Centrálního rezervačního systému budou vyzváni k očkování, a to zpravidla, aby se dostavili do nějakého očkovacího centra

2) Chroničtí pacienti – nižší priorita, očkování následně, a to až bude více dostupných očkovacích látek.

Pokud budou pacienti vyzváni k očkování, je nezbytné, aby s sebou měli potvrzení od svého praktického lékaře nebo ambulantního specialisty nebo specializovaného pracoviště o diagnóze, které musí předložit při očkování, aby nedocházelo k podvodům, a aby mohlo být ověřeno, že opravdu se jedná o osobu, která patří do skupiny chronických pacientů s vyšší prioritou. V případě, že se nebude moci pacient dostavit do očkovacího centra, je nezbytné, abyste takovou věc řešili s lékařem, který vám přidělil speciální kód, a který by měl takovému pacientovi předepsat sanitní vůz, případně řešit možnost očkování v domácím prostředí. Pravděpodobně bude muset tuto věc řešit s krajským koordinátorem očkování.

Panem ministrem jsme byli důrazně upozorněni, že speciální kód k registraci je nepřenositelný, a že jej není možné přenést na jinou osobu. Dále jsme byli upozorněni na skutečnost, že je možné, vzhledem k nedostatku očkovacích látek, že můžete očekávat vyzvání k očkování až za nějakou dobu. Lékaři se při vydávání kódu musí striktně držet seznamu diagnóz. Dále jsme byli také upozorněni, že pacienti mohou být vyzváni k očkování do konkrétního očkovacího centra, ale poté může být formou SMS očkovací centrum změněno. Celý systém pracuje tak, aby se co nejrychleji využily kapacity jednotlivých očkovacích center. Je pravděpodobné, že od příštího týdne bude asi prodloužena doba mezi první dávkou očkování a druhou dávkou očkování, a to z 21 dní na 42 dní. Nemělo by to však mít žádný vliv na účinnost vakcíny.

Pokud jde o skupinu b)                Chroničtí pacienti – nižší priorita, jejich registrace a stanovení kódu by mohla započít na začátku dubna. Dále jsme byli panem ministrem upozorněni, že kódy k registraci, které budou dány pacientům, mají platnost 30 dní a po té jejich platnost končí. Pacient se nebude moci tímto kódem již zaregistrovat a bude muset požádat o nový kód. Takže nebude možné se registrovat pod dvěma kódy a ani se pokoušet nějak kód předisponovat na jinou osobu. Byli jsme také důrazně požádáni, aby se chroničtí pacienti s vyšší prioritou nesnažili zaregistrovat hned, protože stejně budou chroničtí pacienti pozváni podle množství očkovacích vakcín v jednotlivých centrech.

Vážení přátelé, v odkaze pod textem vám posíláme diagnózy a zdravotní stavy spojené s vysokým rizikem těžkého průběhu Covid – 19, podle kterého se řídí lékaři k vydávání výše zmíněného kódu pro registraci. Dále v odkaze najdete prezentaci, se kterou jsme byli včera seznámeni na jednání s panem ministrem.

Přeji vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Diagnózy a zdravotní stavy

Stáhnout

Očkování chronických pacientů

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit