Informace č.: 29 – 2021 (Informace z online porady na MPSV ČR)

18. 3. 2021

Vážení přátelé,

ve středu 17. 3. 2021 se uskutečnilo další online setkání na MPSV ČR ve věci řešení koronaviru v sociálních službách. Podařilo se prosadit, že pracovníci v přímé péči u terénních sociálních služeb byli zařazeni v prioritní skupině I. B., jako první skupina. Jedná se asi o 32 tisíc lidí, kteří by měli být prioritně očkováni, protože jsou často v situacích, kdy mohou nakazit své klienty nebo mohou být sami nakaženi. Jedná se hlavně o pracovníky v přímé péči v pečovatelské službě, osobní asistenci, chráněného bydlení, podporovaného bydlení, rané péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a azylové domy.

Očkování této skupiny pracovníků budou koordinovat krajští koordinátoři očkování. Oni sami by měli oslovovat jednotlivé zřizovatele výše uvedených služeb. Pokud byste nebyli osloveni, tak se domníváme, že je dobré, abyste se sami připomněli. Další sociální služby, jako jsou domy na půl cesty, odborné sociální poradenství, sociální pracovníci v kontaktu s klienty na obecních úřadech, Úřadu práce ČR nebo lékařské posudkové služby, budou spadat až do další skupiny.

Diskutovala se opět situace v pobytových sociálních službách, a to především otázka testování návštěv, případně testování klientů po jejich návratu po opuštění zařízení na nějakou dobu. Pokud mají klienti, případně návštěvníci, již druhou dávku očkování a uplynulo 14 dní od poskytnutí druhé dávky, nemusí být prováděno testování. Pokud klienti nemají ještě druhou dávku očkování, tak musí po návratu do zařízení být v osobní karanténě a po tu dobu musí mít dvě testování negativní. V těchto případech nestačí samotesty, ale musí to být testy z veřejných testovacích míst.

MPSV ČR informovalo, že byl vypsán dotační titul na vícenáklady spojené s Covid – 19, a to za období leden – květen 2021. Zároveň byl vypsán dotační titul na odměny pracovníků v přímé péči a ostatních pracovníků v sociálních službách, a to za období říjen 2020 – únor 2021.

Byli jsme informováni, že vzhledem k výrazně sníženým dodávkám vakcíny AstraZeneca, bude problém, aby měli praktičtí lékaři vakcíny k očkování chronicky rizikových pacientů, a to ve svých ordinacích, případně domácnostech. Bude snaha všechny klienty, kteří budou indikováni na očkování, očkovat v očkovacích centrech, což samozřejmě může být pro některé pacienty značný problém. Již dnes jsou očkovací centra ve specializovaných centrech nemocnic, kde se očkují pacienti těchto specializovaných center. Doporučujeme vám, pokud jste pacienty takových center, vzhledem k vašemu chronickému postižení, abyste se sami zajímali o možnost očkování. Totéž vám doporučujeme i u vašich praktických lékařů. Pokud máte zájem být očkováni, tak je dobré se aktivně o možnost očkování zajímat a požadovat očkování. Pravděpodobně příští týden bude vytvořen speciální kód, takže pacienti s rizikovým chronickým onemocněním budou, na základě tohoto kódu, registrováni v centrálním registru pro očkování. Tuto registraci bude moci provést, jak váš praktický lékař, tak také váš ambulantní lékař ve specializovaných centrech.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit