Informace č.: 4 – 2021 (Očkování proti Covid v domácnostech)

15. 1. 2021

Vážení přátelé,

tento týden jsme intenzivně vyjednávali způsob očkování lidí, kteří mají tak těžká zdravotní postižení, že se nemohou dostavit do očkovacích center. Oslovili jsme předsedu vlády pana Andreje Babiše, a ve spolupráci s národním koordinátorem pro očkování proti Covid 19 doktorem Zdeňkem Blahutou se nám nakonec podařilo dohodnout způsob očkování v domácnostech, pokud se lidé nebudou moci ze zdravotních důvodů, ani za pomoci svých blízkých, dostavit do očkovacích center.

V odkaze pod textem najdete dopis, který jsme dnes obdrželi z Centrálního týmu pro koordinaci očkování proti onemocnění Covid 19. V dolní části tohoto dopisu je popsán systém, který umožní očkování imobilních osob v domácnostech. Nyní, do 1. 2. 2021, je možná registrace k očkování pouze osob starších 80 let. Pokud je taková osoba imobilní a nemůže se dostavit do očkovacího centra a žije doma, tak požádá svého praktického lékaře, aby jí zprostředkoval očkování přímo v její domácnosti. Praktický lékař by měl, ve spolupráci s krajským koordinátorem očkování a na základě jeho pokynů, se domluvit na předání očkovací látky. Samozřejmě, že musí být dodržen postup podle Metodického pokynu pro očkovací kampaň, jak zacházet s očkovací látkou a také prioritizace skupin. Jestliže nebude dostatečná kapacita mobilního očkovacího týmu, bude imobilní pacient naočkován v režimu návštěvní služby svého praktického lékaře. To znamená, že by takové občany očkoval přímo jejich praktický lékař v domácnostech. Po 1. 2. 2021 se budou moci registrovat i další občané mladší 80 let a ti budou postupovat stejným způsobem, pokud se ze zdravotních důvodů – svoji imobility, nebudou moci dostavit do očkovacích center.

Vážení přátelé, pokud by se objevily nějaké problémy, protože vše se teprve rozebíhá, prosíme, abyste se obrátili na paní Mgr. Romanu Huškovou, email: romana.huskova@mzcr.cz, která pracuje v sekretariátu pana ministra Jana Blatného a měla by vám případně pomoci obtíže řešit. Prosím, neobracejte se na ní s dotazy. Dotazy řešte s vaším praktickým lékařem. Obracejte se na paní Romanu Huškovou pouze v případech, kdy popsaný systém nebude fungovat. Zdůrazňujeme, že do konce ledna se tento popis registrace a očkování v domácnostech týká pouze osob starších 80 let, které jsou natolik imobilní, že se nemohou, ani za pomoci svých blízkých, dostavit do očkovacího centra.

Přeji vám všechno dobré.

s pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Dopis Centrálního týmu pro koordinaci očkování proti onemocnění Covid 19

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit