• Úvodní stránka
  • Tiskové zprávy
  • TZ – NRZP ČR se připojuje k otevřenému dopisu soudních tlumočníků a překladatelů paní ministryni spravedlnosti ČR Marii Benešové

TZ – NRZP ČR se připojuje k otevřenému dopisu soudních tlumočníků a překladatelů paní ministryni spravedlnosti ČR Marii Benešové

23. 11. 2020

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR se připojuje k otevřenému dopisu soudních tlumočníků a překladatelů paní ministryni spravedlnosti ČR Marii Benešové ve věci vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 354/2019 Sb., O soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

 Vyhláška řeší především odměňování soudních tlumočníků a soudních překladatelů, a to jak z cizích jazyků, tak také ze znakového jazyka. Jak vyplývá z prohlášení jednotlivých organizací, které se obrátily na paní ministryni otevřeným dopisem, došlo k tomu, že paní ministryně předložila konečné znění vyhlášky ve zcela jiné podobě proti podobě, která byla připomínkována jednotlivými subjekty.

Paní ministryně mimo připomínkové řízení významně snížila odměnu soudním tlumočníkům a překladatelům, než bylo původně uvedeno v návrhu vyhlášky. Práce tlumočníků a překladatelů je velmi náročná a domníváme se, že takový způsob jednání je demotivující a ohrožuje profesi jako takovou. Věříme, že paní ministryně Marie Benešová se sejde se subjekty, které se na ní obrátily otevřeným dopisem a vyjde jejich požadavkům vstříc.

NRZP ČR má mnoho zkušeností s nedostatečným počtem tlumočníků do znakového jazyka, kteří vůbec nejsou schopni vyhovět požadavkům na tlumočení.  Osoby neslyšící a nedoslýchavé mají ze zákona nárok na tlumočení při všech úkonech ve veřejné správě. Současný počet tlumočníků do znakového jazyka je natolik nedostatečný, že osoby neslyšící nemohou uplatnit svoje práva na tlumočení a jsou tak významně diskriminovány. Věříme, že paní ministryně Marie Benešová se tímto závažným problémem bude zabývat.

 

V Praze 30. října 2020                                                                     Za NRZP ČR: Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit