TZ – NRZP ČR prosadila ochranné prostředky pro lidi s těžkým zdravotním postižením.

23. 11. 2020

NRZP ČR usilovala o to, aby ochranné prostředky, které byly distribuovány jednorázově lidem nad 60 let, byly zároveň poskytnuty osobám s těžkým zdravotním postižením. Podařilo se nám, společně s MPSV ČR, definovat osoby s těžkým zdravotním postižením, jako osoby, které pobírají ID III. stupně. Vzhledem k tomu, že děti do 18 let věku nejsou příjemci invalidního důchodu, byl stanoven parametr přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě, že koronavirová krize bude trvat delší období, bude NRZP ČR usilovat o opakované zaslání ochranných pomůcek osobám se zdravotním postižením.

 

Dnes, 14. října 2020, se uskutečnilo online jednání o sociálních službách s vedením MPSV ČR. Předseda NRZP ČR Václav Krása byl informován, že vláda na svém pondělním jednání schválila rozeslání ochranných pomůcek pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P u dětí do 18 let. Bude se jednat o stejné množství ochranných pomůcek, jako byly rozesílány seniorům – to znamená jeden respirátor a pět roušek. Tyto pomůcky jsou distribuovány z centrálního skladu a měly by být odeslány poštou v nejbližší době. V současné době se jedná o jednorázové poskytnutí pomůcek a dle zástupců vlády bude rozhodující další vývoj situace.

 

Všichni přítomní byli požádáni, aby apelovali na klienty terénních sociálních služeb, že mají za povinnost nahlásit svému poskytovateli terénních sociálních služeb, že jsou pozitivně testováni. Obdobná povinnost se vztahuje i na rodinné příslušníky těchto klientů, kteří s nimi bydlí ve společné domácnosti. Pokud jsou pracovníci sociálních služeb informováni, že klient je nakažený Covid-19, neznamená to, že by služba nebyla poskytována, ale pracovníci terénních sociálních služeb se mohou na tuto situaci připravit.

 

 

 

Dne 14.10. 2020                                                Za NRZP ČR:   Mgr. Sabrina Plisková, MPA

Ředitelka Odboru komunikace

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit