TZ – NRZP ČR k Usnesení vlády ČR č.1192

23. 11. 2020

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyjadřuje podiv nad obsahem Usnesení vlády ČR č. 1192 o přijetí krizového opatření ze dne 16. listopadu 2020 a vyzývá vládu k přehodnocení níže uvedených nařízení.

 

Usnesení vlády, které nařizuje provozovatelům prodejen nepřipustit přítomnost víc zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy a zároveň aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry. Opatření vůbec nezohledňuje potřeby lidí se zdravotním postižením a poskytovatelů sociálních služeb. Pokud bude v prodejnách takto omezený počet metrů pro jednoho člověka, pak hrozí, že budou lidé stát ve frontách, což osoby se zdravotním postižením jen těžko zvládnou. Ať už proto, že mají problémy s chůzí, či proto, že pro člověka na vozíku je mnohem obtížnější zvládat chladné počasí. Nejsou brány ohledy ani na nevidomé lidi, kteří nedokáží odhadnout, kde mají stát.

 

Usnesení vlády nezohledňuje potřeby terénních sociálních služeb, jako jsou pečovatelské služby a osobní asistence, protože tyto služby ve velké míře zajištují nákupy svým klientům. Tím, že budou stát ve frontách a čekat, až na ně přijde řada, bude docházet k velkému prodražování nákupů pro klienty, kteří platí čas spotřebované služby. Současně pečovatelská služba a osobní asistence nebudou schopny plně pokrýt požadavky svých klientů na jiné služby, protože se neúměrně zdrží nákupy pro klienty.

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nesouhlasí s takto pojatým opatřením a žádá vládu, aby opatření bylo změněno tak, aby osoby, které vlastní průkaz osob se zdravotním postižením, měly možnost přednostního nákupu. Věříme, že toto opatření nebude uplatňováno dlouhodobě, protože výrazně komplikuje zajištění nákupů pro tuto skupinu občanů. Dovoz nákupů dovážkovými službami je pouze částečné řešení, protože řada těchto lidí má i finanční problémy a nemůže platit dovážkovou službu.

 

V Praze, 18. listopadu 2020                                                            Za NRZP ČR: Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit