Informace č.: 99 – 2020 (Informace z online jednání s MPSV ČR)

19. 11. 2020

Vážení přátelé,

ve středu 18. 11. 2020 se uskutečnilo další online jednání k sociálním službám s paní ministryní Janou Maláčovou, a to v souvislosti s probíhající koronavirovou epidemií. Velký prostor jednání byl věnován testování klientů a zaměstnanců. Obtíže s testováním by měly již pominout a testování by mělo probíhat již bez větších problémů. Poskytovatelé sociálních služeb požadují, aby opakované testování nebylo po 5 dnech, ale přibližně po 7 dnech. Zdá se, že tento návrh by mohla vláda v dohledné době schválit. Ukazuje se, že testování nepřineslo zvýšení počtu nakažených klientů, ani zaměstnanců. Ke včerejšímu dni byl Covid v 863 zařízeních, pozitivních bylo 4979 klientů a 2285 zaměstnanců. Testování by mělo umožnit postupné umožnění návštěv v sociálních zařízeních.

Diskutovala se také otázka povinného testování u zaměstnanců sociálních služeb. Povinnost testování zaměstnanců vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pokud zaměstnanec odmítne testování, postupuje zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce. To znamená, při prvním odmítnutí testování je udělena výtka a pak se postupuje dál podle zákona s tím, že s pracovníkem může být okamžitě rozvázán pracovní poměr, což znamená, že takový pracovník by neměl nárok ani na příspěvek v nezaměstnanosti. Testování je pro některé lidi nepříjemné, přesto je nezbytné, protože to je jediná skutečná ochrana před dalším šířením koronaviru.

Bylo doporučeno, aby si všichni poskytovatelé zajistili dostatek ochranných prostředků, a to alespoň do konce roku. Poskytovatelé sociálních služeb mohli čerpat finance z dotace MPSV ČR na zvýšené náklady v souvislosti s epidemií. Tento týden by měly být dotační prostředky již z druhého kola rozesílány poskytovatelům sociálních služeb. Pokud nedojde k výraznému zlepšení situace, tak další dotační kolo na vyšší náklady v souvislosti s koronavirem by bylo vypsáno až po Novém roce.

Paní ministryně Jana Maláčová informovala, že zatím nedošlo k úplné dohodě mezi MPSV ČR a MF ČR ve věci novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Současně by měla být také novelizována vyhláška č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách. Zatím ani tato vyhláška nebyla dohodnuta a vláda ji bude pravděpodobně projednávat společně s novelou zákona o sociálních službách. Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., by měla zvýšit částky za úhradu stravování a ubytování. Tyto částky se již několik let neměnily.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit