Informace č.: 87 – 2020 (Rozesílání roušek OZP)

27. 10. 2020

Vážení přátelé,

neustále mě kontaktujete, jak to bude s rouškami pro osoby se zdravotním postižením. Dnes jsem jednal s paní náměstkyní MPSV ČR Kateřinou Jirkovou o tom, jak je to s posíláním roušek.

Situace je taková, že nyní Pošta uzavírá smlouvu se Správou hmotných rezerv a s Ústavem pro kontrolu léčiv tak, aby roušky byly odeslány správně a bylo s nimi manipulováno tak, aby nedocházelo k obdobným stížnostem, jako když roušky byly distribuovány seniorům. To znamená, že roušky by měly být správně zabaleny, tak aby nebylo možné je infikovat koronavirem, a zároveň bude pravděpodobně součástí balíčku také návod, jak s rouškami zacházet. Tyto smlouvy si vyžádaly nějaký čas, ale byl jsem ujištěn paní náměstkyní, že všechny smlouvy by snad měly být již před podepsáním a tudíž začátkem příštího týdne by měly být roušky rozeslány.

Vážení přátelé, víc v této věci nemůžeme dělat. Je zřejmé, že při rozesílání roušek seniorům nebylo asi vše v pořádku. Teď je snaha rozeslat ochranné pomůcky tak, aby s tím nebyly žádné problémy. Ještě připomínáme, že pět roušek a jeden respirátor budou poslány příjemcům III. stupně ID a u osob mladších 18 let, které ještě nejsou příjemci ID III. stupně, budou poslány držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Vážení přátelé, prosím, abyste si chránili své zdraví.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit