TZ – Usnesení RV NRZP ČR k vyhlášce MŠMT ČR č. 27/2016 Sb.

15. 10. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA

24.9.2020

Usnesení RV NRZP ČR k vyhlášce MŠMT ČR č. 27/2016 Sb.

 

RV NRZP ČR má zásadní výhrady k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Návrh vyhlášky MŠMT ČR zásadním způsobem omezuje přístup dětí a studentů ke studiu v hlavním vzdělávacím proudu.

Navrhované změny nepřípustně omezují školským zákonem garantovaný nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dále žáci se SVP) na nezbytnou podporu při vzdělávání, nadto diskriminačním způsobem. Zásadní podpůrná opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga a předmětu speciálně pedagogické péče bude podle návrhu možné poskytnout jen některým žákům se SVP, a to podle druhu jejich znevýhodnění, nikoliv na základě individuálního posouzení jejich speciálních vzdělávacích potřeb, jak stanoví školský zákon.

RV NRZP ČR žádá ministra školství Roberta Plagu, aby návrh vyhlášky stáhl z projednávání a pokud cítí, že je nutné nově upravit některé záležitosti v rámci inkluzivního vzdělávání, připravil nový návrh, který bude lépe akcentovat potřeby žáků a studentů se zdravotním postižením.

 

V Praze dne 24. 9. 2020

Za RV NRZP ČR: Mgr. Václav Krása předseda

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit