TZ – Prezentace služby mobilních čet pro osoby se zdravotním postižením

15. 10. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA

k

prezentaci služby mobilních čet pro osoby se zdravotním postižením

 

V úterý 29. září se na nádraží Praha-Libeň, za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, uskutečnila prezentace nové služby mobilních čet, kterou zajišťuje Správa železnic od září tohoto roku na 869 nádražích. ,,Jsem skutečně velmi rád, že jsme se v této problematice posunuli kupředu. Málokdo si dovede představit, s jakými potížemi se lidé se zdravotním postižením mohou potýkat, navíc ještě při cestování, které je pro ně samo o sobě často velmi namáhavé a stresující,” řekl Václav Krása, předseda NRZP ČR.  Služba tzv. mobilní čety je poskytování pomoci lidem se všemi typy zdravotního postižení (tělesným, zrakovým i sluchovým) od přednádraží až na nástupiště, především na tzv. neobsazených  stanicích.

,,Velmi oceňuji snahu zástupců Správy železnic, se kterými intenzivně spolupracujeme téměř na denní bázi. Samozřejmě, ideálního stavu zatím docíleno není, ale věřím, že bude naše spolupráce pokračovat ve prospěch nejen lidí se zdravotním postižením, ale také ve propěch seniorů, rodičů s kočárky a podobně,” dodal Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Radost z dobře odvedené práce sdílel i generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda: ,,Toto rozšíření služeb je dalším důkazem, že se kontinuálně snažíme o systematické zpřístupňování cestování po železnici lidem se zdravotním postižením. Poslední analýzy dokládají rostoucí bezbariérovost železnice. Ty ukázaly, že v rámci koridorů a dalších důležitých mezinárodních tratí činí podíl stanic s bezbariérovým přístupem na nástupiště 54 %. V případě výpravních budov na těchto páteřních tratích jde o 50 %. Tím to ale nekončí a určitě budeme v naší snaze, i ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, pokračovat dále.”

 

V Praze, dne 29. září 2020                                                                          Za NRZP ČR: Mgr. Sabrina Plisková, MPA

ředitelka Odboru komunikace

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit