Informace č.: 82 – 2020 (Ochranné pomůcky pro OZP)

14. 10. 2020

Vážení přátelé,

jak jsem vás již informoval, dnes se uskutečnilo online jednání o sociálních službách s vedením MPSV ČR. Za nepřítomnou paní ministryni Janu Maláčovou, která měla jednání na vládě, ji zastupovala paní náměstkyně Zuzana Jentschke Stöckelová. Na jednání jsem byl informován, že vláda na svém pondělním jednání mimo jiné schválila také rozeslání ochranných pomůcek pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P u dětí do 18 let. Bude se jednat o stejné množství ochranných pomůcek, jako byly rozesílány seniorům. To znamená jeden respirátor a pět roušek. Tyto pomůcky jsou distribuovány z centrálního skladu a měly by být odeslány poštou v nejbližší době. Součástí zásilky bude i průvodní dopis. Ptal jsem se, zda se bude jednat o jednorázové zaslání ochranných pomůcek nebo zda lze očekávat, že budou pomůcky poskytovány opakovaně. Situace je zatím taková, že se jedná o jednorázové poskytnutí pomůcek, a že záleží na dalším vývoji situace s koronavirem. Pokud by se situace nijak nestabilizovala, tak je možné, že by došlo i k nějakému opakovanému zaslání ochranných prostředků.

Všichni přítomní byli požádáni, aby apelovali na klienty terénních sociálních služeb, že mají za povinnost nahlásit svému poskytovateli terénních sociálních služeb, že jsou pozitivně testováni na koronavir. Obdobná povinnost se vztahuje i na rodinné příslušníky těchto klientů, kteří s nimi bydlí ve společné domácnosti. Je důležité, aby pracovníci terénních sociálních služeb byli chráněni před nákazou, pokud jsou informováni, že klient je pozitivní na koronavir, neznamená to, že by služba nebyla poskytována, ale pracovníci terénních sociálních služeb se mohou na tuto situaci připravit.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit