Pozvánka na konferenci „Zdravotní postižení v kontextu sociální práce“

20. 7. 2020

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové

Rádi bychom vás pozvali na již V. odbornou konferenci, která je letos tematicky zaměřena na otázku „Co by měly, mohly a chtěly pomáhající profese dělat lépe a jinak“.

Reflektuje tak aktuální otázky, týkající se osob s postižením (inkluzivní život, dostupnost dávek a služeb, posuzování funkčního stavu, zaměstnávání, transformace sociálních služeb, respekt vůči spirituálním potřebám klientů, dopady Covid-19, poradenství, bezpečnost aj.).

Na konferenci jsou srdečně zváni zástupci pomáhajících profesí, studenti a zainteresovaná veřejnost, včetně osob s postižením.

Těšíme se na váš zájem, zkušenosti, náměty a příklady dobré praxe. Ti z vás, kteří nebudou na konferenci vystupovat, mohou přinést letáky aj. materiály, informující o činnosti organizací, které zastupují. Konference je také příležitostí k navazování sítí spolupráce.

Nad odbornou konferencí převzal záštitu prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., děkan CMTF UP.

Přihlásit se můžete do 20. 9. 2020 prostřednictvím elektronického formuláře, který je součástí pozvánky. Pro přihlášené účastníky je konference zdarma.

Odborným garantem konference je PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D. Informace, podněty a dotazy lze adresovat: libor.novosad@seznam.cz.

Pořádá: Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP | Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR | InternetPoradna.cz v Olomouci.

Místo: Aula CMTF UP, Univerzitní 22 (budova je bezbariérová)

Podrobnější program konference bude zaslán na emailové adresy přihlášených účastníků během měsíců září/říjen.

Pozvánka na konferenci

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit