• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Informace č.: 58 – 2020 (XXVII. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce a fotografická soutěž)

Informace č.: 58 – 2020 (XXVII. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce a fotografická soutěž)

14. 7. 2020

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil  XXVII. ročník Ceny  VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž na téma Společně napříč generacemi.

Ceny i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Ceny VVOZP jsou udělovány za publicistické práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, na adresu  Úřad vlády ČR, Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2020 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR. Dílo se předkládá ve 3 kopiích, nebo je možné jej zaslat v elektronické podobě na e-mail jelinkova1.martina@vlada.cz.

Fotografická soutěž na téma Společně napříč generacemi

Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe poukazují na soužití mezi generacemi ve vazbě na zdravotní postižení, na solidaritu, vzájemnou pomoc a interakci.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, a to na e-mail fotosoutez@vlada.cz do 15. října 2020. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky.

Propozice k ceně VVOZP a fotografické soutěže najdete v odkaze pod textem.

Odkaz na internetové stránky s informacemi: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/cena-za-publicisticke-prace/vyhlaseni-xxvii–rocniku-ceny-vvozp-za-publicisticke-prace-zamerene-na-tema-zdravotniho-postizeni-a-fotograficke-souteze-spolecne-napric-generacemi-182544/

V případě dotazů neváhejte kontaktovat paní Mgr. Martinu Jelínkovou tel. 224 002 316 nebo e-mail: jelinkova1.martina@vlada.cz.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Propozice fotografické soutěže

Stáhnout

Propozice Ceny VVOZP

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit