Informace č.: 50 – 2020 (Distribuce ochranných prostředků z MZ ČR)

25. 5. 2020

Vážení přátelé,

dne 14. 4. 2020 jsme vám poslali informaci č. 40/2020, která vás informovala o tom, že Ministerstvo zdravotnictví ČR zjišťuje zájem pacientských organizací o respirátory, které by poskytlo pro chronicky nemocné členy jednotlivých pacientských organizací. V informaci jsme váš požádali, abyste nám oznámili počty respirátorů, které byste pro svoje členy potřebovali a také, zda jste schopni respirátory distribuovat mezi jednotlivé pacienty. Dostali jsme reakci od více než 40 pacientských organizací a seznam vašich požadavků jsme odeslali na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Několikrát jsme, a to i na základě vašich dotazů, kontaktovali MZ ČR se žádostí, kdy budou ochranné prostředky distribuovány.

V pátek jsme obdrželi tuto informaci:

Vážení  členové Pacientské rady,

v době nouzového stavu jsme se na Vás obrátili v souvislosti se zvažováním možnosti distribuovat osobní ochranné prostředky zranitelným skupinám pacientů a za tímto účelem jsme Vás požádali o zodpovězení několika dotazů kvůli zjištění nejvhodnějšího způsobu distribuce. Všem, kteří se nám ozvali, velice děkujeme. V závislosti na tehdejší situaci spojené s obavami z vývoje epidemie jsme se velice snažili, po zajištění dostatečného zásobení zdravotníků, poskytnout vhodné osobní ochranné prostředky též potenciálním rizikovým skupinám. Po zvážení dostupných informací o vývoji epidemie, tehdejšího množství osobních ochranných prostředků a právních povinností v souvislosti s distribucí osobních ochranných prostředků nebyla možnost předávání prostřednictvím pacientských organizací vyhodnocena jako možná. Zdravotnickým zařízením tak bylo obecně doporučeno poskytnout osobní ochranný prostředek pacientovi, u kterého to s ohledem na jeho zdravotní stav určil ošetřující lékař jako potřebné, pokud je to pro dané zdravotnické zařízení možné.

Podněty a zkušenosti, které jsme v rámci řešení situace i díky Vaší zpětné vazbě získali, využijeme nadále v rámci plánování dalších obecných postupů. Podle informací od některých z Vás část pacientů doufala, že ochranné prostředky obdrží přímo od pacientských organizací. Mrzí nás, pokud takto došlo ke zklamání. Věřte však, že jsme situaci pečlivě vyhodnotili. Zvolené řešení bylo v danou chvíli jediné možné a též rozumné s ohledem na potřebu efektivních kroků k zabezpečení dostupnosti zdravotní péče jako takové v době epidemie.

V současné době jsou k dispozici obecná doporučení k nošení osobních ochranných prostředků, která směřují k obecné ochraně před nákazou novým druhem koronaviru. Podle nich jsou respirátory vyššího stupně ochrany doporučovány pouze pro nejexponovanější zdravotnické pracovníky. Na základě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC), se kterými se ministerstvo ztotožňuje, je pro běžné občany doporučeným osobním ochranným prostředkem rouška či respirátor filtrační třídy FFP1. Ochrana pacientů ve zdravotnických zařízeních je pak zajišťována standardními způsoby s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Zdravotnická zařízení v současné době přijala a přijímají hygienicko-epidemiologická opatření pro zajištění bezpečného poskytování zdravotních služeb, a to v souladu s provozními řády zařízení. Obecné doporučení pro pacienty s chronickým onemocněním nepřerušovat léčbu a v případě potřeby vše konzultovat s ošetřujícím lékařem platí i nadále. Pokud se pacienti obávají návštěvy zdravotnického zařízení, prosím, informujte je o tom, že jsou zdravotnická zařízení povinna zabezpečit bezpečné poskytování zdravotních služeb, což standardně činí, a doporučte jim, aby případně kontaktovali dané zařízení před jeho návštěvou a zjistili si, jaký režim má daný poskytovatel zdravotních služeb nastaven.

Informace nejen pro pacienty s chronickým onemocněním a odpovídající doporučení průběžně aktualizujeme na webových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-pacienty-s-chronickym-onemocnenim-ci-oslabenou-imunitou/, kam jsme nyní doplňujeme informace související s uvolňováním opatření. Budeme rádi, pokud Vám a členům Vašich pacientských organizací informace pomohou. Oceníme také Váš názor, jaké informace byste v tomto přehledu dále uvítali. Tyto informace jsou též zveřejněny na stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/ , kde běžně zveřejňujeme články určené pacientským organizacím. Zde najdete také další informace, které by mohly být pro Vás užitečné, např. co se týče nových možností financování.

Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci a Vaše pochopení.

S pozdravem

Tým OPP

Z emailu jasně vyplývá, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nebude distribuovat respirátory pacientským organizacím, protože si vyhodnotili, že to není potřeba.

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že ve vnitřních prostorách jsou ochranné prostředky potřeb, tak se domníváme, že by bývalo bylo prospěšné, kdyby pacientské organizace respirátory obdržely. Informace z emailu MZ ČR, že zdravotnickým zařízením bylo obecně doporučeno poskytnout osobní ochranný prostředek pacientovi, u kterého to s ohledem na jeho zdravotní stav určil ošetřující lékař jako potřebné, pokud je to pro dané zdravotnické zařízení možné, považujeme za nedostatečné. Především si nejsme jisti, že ošetřující lékaři můžou předepisovat respirátor a zároveň, že ho zdravotnická zařízení můžou, na základě takového předpisu vydávat.

Vážení přátelé, budeme s MZ ČR o této věci dále jednat, a to tak, aby bylo zajištěno, že chroničtí pacienti budou mít nárok na ochranné prostředky.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit