Informace č.: 47 – 2020 (Ochranné prostředky pro pečující osoba)

18. 5. 2020

Vážení přátelé,

NRZP ČR neustále usiluje o to, aby byly zajištěny ochranné prostředky pro pečující osoby a pro jejich klienty, kteří jsou ve svých domácnostech.

Na náš podnět se Vláda ČR usnesla o postupu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k zajištění ochranných prostředků osobám ve stupni závislosti II., III. a IV. V odkaze pod textem najdete plné znění usnesení, které bere na vědomí, že MPSV ČR, po dobu trvání nouzového stavu a po dobu platnosti mimořádných opatření, vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR poskytne Krajským úřadům údaje, které zpracovává Úřad práce ČR, a to v takovém rozsahu, aby podle těchto seznamů mohly Krajské úřady distribuovat ochranné prostředky pro pečující osoby v jednotlivých domácnostech. Ve čtvrtek 14. 5. 2020 se uskutečnilo další online setkání s paní ministryní Janou Maláčovou, která prohlásila, že celý systém by měl již být funkční a kraje si můžou vyžádat údaje o pečujících osobách, aby jim mohly doručit ochranné prostředky. Na poradě jsem uvedl, že nemáme informace, že by systém fungoval, takže doufejme, že již v nejbližší době by jednotlivé pečující osoby, které pečují o osoby ve II. – IV. stupni míry závislosti by měly být osloveny, aby si na stanoveném místě vyzvedly ochranné prostředky. Prostředky budou pravděpodobně distribuovány prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a pečující osoba se bude muset prokázat kopií protokolu o tom, že je na Úřadu práce evidována jako hlavní pečující osoba. Domníváme se, že potřebnost ochranných prostředků bude trvat ještě delší dobu, proto neustále usilujeme o systémové řešení jejich distribuce.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Usnesení Vlády o zajištění ochranných pomůcek

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit