Informace č.: 45 – 2020 (Doporučení pro chronické pacienty z pacientské rady)

13. 5. 2020

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme materiál Pacientské rady, který obsahuje doporučení pro chronické pacienty, jak se mají v současné době chovat při poskytování zdravotní péče. Dále jsou v dokumentu doporučení, která upozorňují na některé zásady chování ve svých bytech a při pochůzkách venku.

I když dochází k výraznému rozvolnění restriktivních opatření, přesto je důležité, aby ti lidé, kteří mají chronická onemocnění a jsou tudíž jednou z nejohroženějších skupin občanů, kteří mohou být nakaženi koronavirem a následky této nemoci mohou být velmi těžké, pořád dodržovali některé zásady ochrany.

Vážení přátelé, doporučujeme vám ještě, abyste, pokud můžete, sledovali webové stránky jak Ministerstva zdravotnictví ČR www.mrcr.cz, tak také webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz a dále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz, pokud máte děti s chronickým onemocněním.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Doporučení Pacientské rady pacientům s chronickým onemocněním

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit