Informace č.: 33 – 2020 (Dopis MPSV ČR o zmírnění byrokracie při žádostech o dávky OZP)

30. 3. 2020

Vážení přátelé,

v sobotu jsem obdržel dopis od paní náměstkyně Kateřiny Jirkové ve věci snížení byrokracie při přiznávání různých dávek podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Dopis, který najdete v odkaze pod textem, vám posílám celý, protože si myslím, že nemá smysl ho nějak komentovat. V dopise je vše uvedeno srozumitelně. Pokud byste měli nějaké připomínky nebo nějaké problémy, můžete se obrátit na naše poradny. Pokud by vám poradny nedokázaly s danou věcí poradit, obraťte se na moji adresu v.krasa@nrzp.cz a na základě nabídky paní náměstkyně bychom se vám snažili pomoci.

Je to mimořádná doba, a tudíž je potřeba hledat všechny možnosti jak pomoci lidem se zdravotním postižením.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Dopis paní náměstkyně Kateřiny Jirkové

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit