Informace č.: 11 – 2020 (Doplatek zdravotního pojištění)

18. 2. 2020

Vážení přátelé,

na Helpnetu.cz se objevila informace od spolku Amélie o dopadu zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020. Informaci naleznete na odkaze: https://www.helpnet.cz/aktualne/dvoji-past-statu-pri-navratu-do-zamestnani.

Tato informace není správná a přesná, protože situace v úhradě zdravotního pojištění je jiná, než je uváděno v článku.

Zaměstnanec, za kterého stát platí zdravotní pojištění, nedoplácí při nižším pracovním úvazku do výše minimálního zdravotního pojištění – viz následující informace ze stránek VZP ČR:

Pro koho neplatí povinnost dodržet minimální vyměřovací základ?

Míň může platit např. zaměstnanec, za které zároveň platí pojistné stát, nebo je zároveň OSVČ a jako OSVČ platí z minimálního vyměřovacího základu.

Minimální vyměřovací základ není určen pro zaměstnance, který je po celý kalendářní měsíc:

  • osobou, za kterou platí pojistné i stát
  • osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkaz ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu
  • osobou, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání
  • osobou, která celodenně, osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka osobní a celodenní péče se posuzuje stejně jako u obdobné kategorie, za kterou platí pojistné stát (zvláštní případy, kategorie L). Nedodržet pravidlo o minimálním vyměřovacím základu je však možno pouze u zaměstnance, který je otcem nebo matkou dítěte, případně osobou, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů (vždy jen jedna osoba).
  • osobou, která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní měsíčně zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Vyměřovacím základem u takového zaměstnance je pak jeho skutečný příjem.

To znamená, že všechny osoby, za které platí zdravotní pojištění stát, platí zdravotní pojištění pouze ze svých skutečných příjmů a nikoliv z fiktivního příjmu minimální mzdy. Měli by to znát personální pracovníci a mzdové účetní. Pokud by se někomu stalo, že je mu ze mzdy odváděno vyšší zdravotní pojištění, než je stanovené procento z příjmů, tak je nezbytné, abyste se okamžitě ozvali. Pouze v případě, kdy je osoba invalidní v I. a II. stupni a nepobírá invalidní důchod, je zdravotní pojištění dopláceno do výše minimálního zdravotního pojištění.

Vážení přátelé, domníváme se, že většina personalistů to dělá dobře, ale vzhledem k uveřejněné informaci, znovu tento problém vysvětlujeme. To znamená, že se nemusíte bát pracovat na nižší úvazky s tím, že by Vám bylo dopočítáváno zdravotní pojištění. Důkladně jsme vše ověřili, skutečně tomu tak není a zdravotní pojištění se platí pouze ve stanoveném procentu ze skutečných příjmů.

Přeji Vám všechno dobré.

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit