Poskytovatelé bezbariérové dopravy

17. 7. 2019

Bezba doprava

Přes stále se zlepšující se podmínky přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace linkami PID není v řadě případů využití těchto linek z různých důvodů vhodné či výhodné. Proto Hlavní město Praha pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze nabízí i službu mikrobusů na objednání.

Proti původnímu podmínkám došlo k dohodě se Středočeským krajem a od 1. ledna 2022 bude také možné za specifických podmínek uvedených níže poskytovat službu i obyvatelům s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji.

V provozu je 35 speciálně upravených vozidel tří velikostních kategorií. 

Více informací naleznete na tomto odkazu: https://www.bezba.cz/

 

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit