Informace č.: 76 – 2018 (Připomínky pro pracovní skupinu Pacientské rady)

21. 9. 2018

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem Vám posíláme návrh spolku CZEPA – diagnózy, jejichž důsledkem jsou funkční stavy, vyžadující domácí zdravotní péči a současně také sociální služby. Materiál bude projednáván v pracovních skupinách Pacientské rady.

Paní Faltýnková, která materiál pro pracovní skupinu vypracovala, zároveň vyzvala, aby se k němu mohly vyjádřit i další organizace. 

Prosíme Vás o zamyšlení se nad potřebami Vaší cílové skupiny a Vašich členů, nad nedostatky v systému poskytování zdravotních a sociálních služeb v rámci domácí péče. Každá skupina osob se zdravotním postižením má svoje specifické potřeby, a proto je důležité, aby pracovní skupina Pacientské rady měla zpětnou vazbu od co nejširšího spektra lidí se zdravotním postižením. 

Svoje připomínky můžete sdělit přímo na adresu paní Faltýnkové, to je faltynkova@czepa.cz nebo na adresu v.krasa@nrzp.cz . Vaše případné připomínky bychom samozřejmě paní Faltýnkové předali. 

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit