Informace č.: 72 – 2018 (Hlasování o poukázkách v hmotné nouzi)

14. 9. 2018

Vážení přátelé,

na začátku letošního roku jsme Vás informovali, že jsme prostřednictvím pana poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) a dalších poslanců iniciovali novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která by významným způsobem omezila využívání poukázek při výplatě dávek hmotné nouze, a to především u lidí, kteří si nemohou vlastní prací zvýšit svůj příjem. 

Usilovali jsme o to, aby povinnost vyplácet část dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek byla úplně zrušena. Vzhledem k tomu, že jsme věděli, že tuto věc neprosadíme, navrhli poslanci, aby poukázky byly omezeny pouze u lidí, kteří si věrohodně mohou zvýšit svojí finanční situaci vlastní prací. 

Obdobnou novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi podala poslankyně Jana Pastuchová (ANO) a další poslanci. Paní poslankyně navrhla zrušit poukázky pouze u osob, kterým jsou poskytovány pobytové služby nebo poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, nebo jim byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost, anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele. 

Dnes proběhlo třetí čtení o novele zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který podala paní poslankyně Jana Pastuchová (ANO), tisk 89. Nakonec byly přijaty tyto pozměňovací návrhy:

–          poukázky nebudou při výplatě dávek v hmotné nouzi používány u osob, které pobírají příspěvek na péči ve IV. stupni

–          u osob, které jsou starší 70 let

–          u osob, kterým byla přiznána invalidita ve III. stupni

–          současně byl přijat návrh, který stanoví, že zvýšení příspěvku na živobytí z důvodu dietního stravování se bude vyplácet vždy pouze v hotovosti.

Bohužel, neprošly návrhy pana poslance Víta Kaňkovského a dalších, které jsme iniciovali. Jedná se o návrhy, kde by dávky hmotné nouze nebyly částečně vypláceny formou poukázek, a to u osob, které pečují o osobu pobírající II. – IV. stupeň příspěvku na péči, dále u osob, které jsou samy příjemci II. a III. stupně příspěvku na péči. 

Pokusíme se, aby tyto návrhy, které Poslanecká sněmovna neschválila, byly přijaty Senátem. Považujeme za nepřijatelné, aby lidé, kteří dlouhodobě pečují o osobu závislou na péči a nemají vlastní příjem, byli trestáni tím, že budou nuceni nakupovat formou poukázek a šikanováni v obchodech jako osoby, které zneužívají sociální systém. Obdobně považujeme za nepřijatelné, aby lidé, kteří pobírají II. a III. příspěvku na péči museli docházet na Úřady práce pro poukázky a pak je realizovali ve vybrané síti prodejen. Pro řadu z nich je prakticky nemožné, aby se na úřad dostavili. NRZP ČR považuje poukázky v hmotné nouzi za zbytečné. Poukázky poškozují desetitisíce lidí a vůči těm, kteří systém zneužívají, nepřináší žádný efekt. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit