TZ – Setkání předsedy NRZP ČR Mgr. Václava Krásy s hejtmankou Středočeského kraje paní Jaroslavou Pokornou

28. 6. 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása se setkal s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou – Jermanovou, aby s ní, stejně jako i s ostatními hejtmany, probral záležitosti související s lepším životem osob se zdravotním postižením v krajích a regionech ČR.

Především pak v dopravě, v sociálních službách, zaměstnávání handicapovaných a podobně. 

Posledním bodem při jednání s hejtmankou Středočeského kraje paní Jaroslavou Pokornou – Jermanovou byla informace o Projektu euroklíč, který NRZP ČR realizuje od roku 2007. 

Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu, ale i ostatním vážně nemocným lidem, aby na celém území ČR mohli rychle a důstojně díky euroklíči a eurozámku využít veřejných sociálních (WC) a technických kompenzačních zařízení (výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.). 

Paní hejtmanka, zatím jako jediná z hejtmanů, slíbila poskytnout podporu Projektu euroklíč z fondu hejtmanky ještě v tomto roce, a to ve výši 200 000 korun, pokud si včas NRZP ČR podá žádost. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR takovou vstřícnost vítá. Projekt euroklíč dostane tak ve Středočeském kraji větší dynamiku.

 

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

V Praze dne 26. června 2017                      

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit