Informace č.: 124 – 2016 (daší novela zákona o sociálních službách)

29. 12. 2016

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 

MPSV ČR poslalo do připomínkového řízení výše uvedenou novelu a připomínky je nutné podat do 5. 1. 2017. 

Bohužel o rozeslání novely jsme se dověděli až dnes, protože máme dovolené a nikdo ani nepředpokládal, že by k něčemu takovému došlo, protože vláda má dovolenou a příprava této novely nebyla dopředu avízována.

Považujeme postup MPSV ČR v této věci za neseriózní, pohrdající partnery k diskusi. Zákon o sociálních službách je veřejností hodně sledován a rozeslání novely zákona o vánočním období je zcela nepochopitelné, protože je zřejmě, že řada subjektů velmi obtížně zvládne v tomto období připomínky. 

Prosíme Vás, abyste nám případné připomínky poslali do 4. 1. 2017 na adresu v.krasa@nrzp.cz

Přeji Vám šťastný vstup do roku 2017. 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit