Informace č.: 115 – 2016 (Výzva – přístupnost staveb)

24. 11. 2016

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

NRZP ČR má neustále řadu poznatků o tom, že při výstavbě dopravních systémů a budov, které jsou určeny pro veřejnost, není dodržována legislativa, která stanoví parametry přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, tedy obecně pro osoby se zdravotním postižením. Přístupnost staveb upravuje stavební zákon a prováděcí vyhláška č. 398/2009 Sb. 

Dostáváme podněty o tom, že tyto právní předpisy nejsou často dodržovány, a to i u staveb, které jsou financovány z Evropských fondů nebo veřejných rozpočtů ČR. Problém spočívá především v tom, že není žádný orgán, který by měl posuzovat bezbariérové úpravy staveb. Jedinou organizací, která se systematicky snaží dohlížet nad dodržováním právních předpisů v oblasti přístupnosti staveb, je členská organizace NRZP ČR Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR (NIPI). 

Vážení přátelé, neustále apelujeme na MMR ČR, ale i další vládní představitele, aby byl zřízen orgán, který by měl na starosti dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti přístupnosti staveb. Doposud jsme však s naší argumentací neuspěli. Rozhodli jsme se proto vytipovat několik staveb, jejichž výstavba je financována z veřejných prostředků nebo prostředků EU, a u kterých nebyly dodrženy předpisy o jejich přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. 

Vážení přátelé, obracíme se na Vás se žádostí o pomoc v této věci. Pokud jste byli svědky nebo máte zkušenosti, že takto se plýtvá s veřejnými prostředky a stavby nesplňují zákonná ustanovení o přístupnosti staveb, prosíme Vás, abyste nás na takovou stavbu upozornili. Chtěli bychom případně podat žaloby na konkrétní investory, ale i státní orgány. Domníváme se, že není možné již tolerovat, aby na stavby, nesplňující parametry přístupnosti, byla dále vydávána stavební povolení, aby byly financovány z veřejných prostředků a nakonec zkolaudovány. 

Vážení přátelé, tyto poznatky prosím posílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz. Pokud budete mít k dispozici nějaké fotografie a technické výkresy konkrétní stavby, tak byste nám velmi pomohli. Sbírat tyto poznatky budeme až do konce roku 2016.

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit