Informace č.: 106 – 2016 (XVIII. RS +Nabídka MV)

4. 11. 2016

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

dne 3. 11. 2016 se uskutečnilo jednání XVIII. Republikového shromáždění NRZP ČR. Hlavním bodem bylo projednání programu NRZP ČR na léta 2017 – 2020, který Vám posíláme v příloze.

Jednání se účastnila řada významných hostů v čele s místopředsedou Vlády ČR Pavlem Bělobrádkem, ministrem pro rovné příležitosti Jiřím Dienstbierem. Jednání se účastnili také někteří poslanci a zástupci ministerstev školství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí. V odpoledních hodinách proběhla dlouhá diskuse, do které se zapojili všichni přítomní hosté a velká část delegátů. Diskuse se vedla hlavně o příspěvcích na zvláštní pomůcky, o financování sociálních služeb, podpoře zaměstnávání OZP, inkluzivním vzdělávání a dalších tématech. 

Delegáty velmi mrzela neúčast paní ministryně Michaely Marksové, protože toto ministerstvo je v mnoha ohledech stěžejní v problematice zdravotního postižení. Dokument byl schválen všemi přítomnými delegáty a teď je na nás, abychom se jej pokusili v co největší míře naplnit. 

Vážení přátelé, v příloze Vám dále posíláme oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení personálního rozvoje a psychologických služeb. V přiloženém dokumentu máte podrobnosti výběrového řízení. Pracovní místo je zcela bezbariérové a bylo by vhodné, aby zde pracovala osoba se zdravotním postižením. Nabídky posílejte přímo na jméno paní Libuše Kapralíková, a to buď poštou, nebo osobně. Případně můžete poslat nabídku datovou schránkou. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit