Informace č.: 104 – 2016 (Připomínky NRZP ČR k tezím koordinace rehabilitace)

31. 10. 2016

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám připomínky k tezím koordinace rehabilitace. Teze připravilo MPSV ČR a byly projednány na poradě na MPSV ČR 11. 10. 2016. 13. 10. 2016 jsme Vám tyto teze poslali k připomínkám. Jediné připomínky jsme dostali od Tyfloservis o.p.s. Tyto připomínky jsme plně akceptovali a jsou součástí připomínek NRZP ČR. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit