Informace č.: 102 – 2016 (Připomínky k návrhu o sociálních službách)

24. 10. 2016

logo_opz

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

 

dnes NRZP ČR odeslala na MPSV ČR připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaši aktivitu k tomuto zákonu, i když možná svoje připomínky v materiálu, který Vám v příloze posílám, doslovně nenajdete. Řada připomínek byla podobného rázu. Sociální a legislativní komise NRZP ČR se všemi připomínkami poctivě zabývaly a velmi podrobně jsme všechny diskutovali. Z výčtu připomínek je zřejmé, že zákon by MPSV ČR mělo spíše přepracovat anebo stáhnout. MPSV ČR připravovalo novelu zákona téměř dva roky, ale nejsou zde prakticky žádné závažné systémové změny, které by zlepšovaly dostupnost péče a hlavně více podporovaly rodiny pečující o osoby závislé na péči. Předpokládáme, že k návrhu zákona bude mnoho připomínek i od ostatních připomínkových míst, takže jejich vypořádání bude trvat asi nějakou dobu. Tudíž nemáme ani představu, kdy by se návrhem zákona mohla zabývat vláda.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit